Corona zorgt voor rookvrij Sportpark Nieuwland

08dec

Dat ook Sportpark Nieuwland op niet al te lange termijn rookvrij zou worden, stond al langere tijd buiten kijf. De vraag was niet óf het sportpark rookvrij zou worden, maar wanneer dat ingevoerd zou kunnen worden. Praktische belemmeringen, zoals een onderbezetting van bestuur en vrijwilligersorganisatie, waren veel meer bepalend dan de wil om het sportpark rookvrij te maken.

Opmerkelijk genoeg was het een andere, allesbepalende gezondheidskwestie die voor een doorbraak zorgde. De Corona-maatregelen en -beperkingen die het hele land al bijna twee jaar in de greep houden, legden enerzijds het nodige beslag op tijd en capaciteit van het bestuur, maar creëerde anderzijds ook ruimte om onderwerpen aan te pakken die anders door drukte zouden blijven liggen. Het rookvrije sportpark was zo’n onderwerp.

Toen het bestuur in de gekke, onvoorspelbare Corona-tijden eenmaal ruimte had gevonden om meters te maken met het rookvrije sportpark, is er ook snel en daadkrachtig doorgepakt. Geen uitvoerige discussierondes, geen uitgebreide inspraaksessies, maar het rookvrije sportpark als een voldongen feit beschouwen en daar ook naar handelen. Bij het bestuur van Nieuwland bestond ook geen enkele twijfel over het (maatschappelijk) belang van een rookvrij sportpark; ook zij is er van overtuigd dat roken en sporten niet samen gaan, zeker niet daar waar (jonge) jeugd betrokken is.

Ondersteunt door adviezen van de SRO is sportpark Nieuwland in slechts enkele weken tijd rookvrij gemaakt. Het bestuursbesluit daartoe is simpelweg aan leden en vrijwilligers mee gedeeld. Daarnaast is gebruik gemaakt van informatiepakketten en straatbelijning om het rookvrije beleid duidelijk te communiceren naar alle bezoekers van het sportpark. Enkele maanden na de invoering lijkt een groot deel van de bezoekers het rookvrije beleid ook daadwerkelijk na te leven.

Deel dit artikel

Kopieer link
1

Bel mij terug

Waar mogen wij je over terugbellen?