Wat is SRO?

Vastgoed
SRO beheert en exploiteert gemeentelijk vastgoed voor onder andere de gemeente Amersfoort en de gemeente Haarlem. Bij dit vastgoed kun je denken aan een bibliotheek, historische gebouwen in de binnenstad, gebouwen van scholen of welzijnsinstellingen, sporthallen, zwembaden, maar zelfs buurthuizen en een gemaal. De vastgoedafdeling beheert dit vastgoed en maakt de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Onze technische dienst voert een deel van dit onderhoud uit en zorgt daarnaast voor de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden en storingsdienst. Ook onderhouden ze de technische installaties van de zwembaden.

Binnen- en buitensport
Onze afdeling buitensport draagt zorg voor onderhoud van de sportvelden en het groen rondom onze accommodaties. Zaaien, maaien, snoeien, maar ook het onderhoud van de kunstgras- en gravel- velden en atletiekbanen. We beheren de sporthallen waar we niet alleen zorgen voor een schone en werkende accommodatie, we beheren ook de huurcontracten en onderhouden contacten met de sportverenigingen.

Zwembaden
In de zwembaden doen we de volledige exploitatie. We bemensen de frontoffice, de horecagelegenheid, maar ook in de zwemzaal staan onze medewerkers. We geven zwem-ABC maar ook de lessen aan de verschillende doelgroepen.

Sportservice
De buurtsportcoaches van SRO geven uitvoering aan het sportbeleid van de gemeente Amersfoort. Met sportstimulering zorgen ze voor een passend sportaanbod voor iedereen, ook voor wijkbewoners met overgewicht, rondhangende jongeren, eenzame senioren en ouders met peuters.

Een zeer diverse en boeiende organisatie, met gepassioneerde, bevlogen en energieke medewerkers: dat is SRO!

Wie zijn dat?

De dienstverlening van SRO draait om mensenwerk. Het zijn de medewerkers van onze organisatie die bijdragen aan een sportieve en vitale organisatie. Ook waar het de staat en beleving van onze accommodaties betreft: mensenwerk is ons handelsmerk. Onze organisatie bestaat uit een vaste kern van professionals met daaromheen een flexibele schil.

SRO levert kwaliteit en werkt continu en proactief aan verbetering en vernieuwing. Medewerkers werken met plezier, energie en deskundigheid samen en zetten zich in voor de realisatie van ambities en doelen van SRO. We bieden een innovatieve omgeving, met kansen, ontwikkelmogelijkheden en coaching. We maken gebruik van ieders potenties. Onze medewerkers herkennen zich in de waarden:

  • betrokkenheid; zingeving in het werk door ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, vakmanschap en ideeën. Betrokken bij het werk en betrokken bij elkaar
  • gezondheid; aandacht voor gezond leven, gezond eten, bewegen en ontspanning
  • (werk)plezier; autonoom in het werk, verbinding met collega’s en ruimte voor vakmanschap
  • ontwikkeling; blijven leren om verder te professionaliseren en verbeteren
  • inspiratie; onze leidinggevenden geven vertrouwen en ruimte, zij verbinden, leggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie en stimuleren om resultaten te bereiken en streven ernaar de organisatie in de juiste richting verder te brengen.

SRO draagt ook bij aan jou. SRO is betrokken bij de maatschappij en bij jou, vanuit een vitale, sportieve organisatie. Werken bij SRO betekent dus meer dan alleen werk(en).

maaien sportvelden

SRO voor jou!

Je mag veel van ons verwachten
Kom jij ons met jouw kennis en vaardigheden versterken? Bij ons werk je samen met anderen die het ook belangrijk vinden om vanuit eigen expertise een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Behalve een werkplek binnen een maatschappelijk betrokken organisatie bieden we je ook een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden. Uiteraard word je bij ons beloond voor het werk dat je levert. De vaste beloning hangt samen met de functie die je hebt en het competentieprofiel dat daarbij hoort.

SRO Academie
Professionaliteit en zelfontwikkeling zijn bij SRO erg belangrijk. We zien graag dat je blijft leren in elke fase van je loopbaan. Je kiest bij ons uit een breed pakket aan opleidingen, cursussen en trainingen die wij hebben ondergebracht in onze eigen digitale leeromgeving, de SRO Academie. Elk jaar krijg je 32 uur die je daarbinnen vrij kunt besteden.

Sporten
SRO is een sportieve organisatie, met vitale medewerkers. Jij kunt gebruikmaken van de regeling om gratis te sporten binnen een van onze locaties. Daarnaast bieden wij jou korting op de zwemles van je kinderen.

Is dit nog niet genoeg om je over de streep te trekken? Wij bieden daarnaast ook nog:

  • een ruime pensioenregeling bij het ABP of Pensioenfonds Recreatie (CAO zwembaden)
  • flinke kortingen op de zorgverzekering bij VGZ of Zilveren Kruis, maar ook op verzekeringen bij Centraal Beheer (auto, woonhuis enzovoort)
  • mogelijkheid tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een ABP pensioen.

De salarisschalen die wij hanteren zijn vastgelegd in de CAO Vermo (Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisaties) of CAO zwembaden. Deze laatste is van toepassing op medewerkers van SRO Zeist BV (Dijnselburg), SRO Leusden BV (Octopus) en SRO De Bilt BV (Brandenburg).