Algemene Voorwaarden abonnement

Hieronder treft u een de algemene voorwaarden van ons abonnement

This is main content

  1. De klantenpas is persoonsgebonden. Het uitlenen aan anderen is niet toegestaan en kan leiden tot het per direct beëindigen van het abonnement.
  2. Een abonnement geeft u eenmaal per dag toegang tot ons zwembad. 
  3. SRO verwerkt de persoonsgegevens binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de AVG, op een wijze en voor de volgende doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van SRO.
  4. Na betaling ontvangt u een toegangspas. Na verlies of diefstal kan SRO de toegangspas op verzoek laten vervangen. Ongeacht de reden voor het zoekraken, wordt hiervoor een vervangingsbijdrage van 5,- euro in rekening gebracht.
  5. SRO bepaalt de openingstijden per locatie. Zo is SRO gerechtigd om het zwembad geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, schoolvakanties, reparaties en of onderhoudswerk zonder het lid daar persoonlijk van op de hoogte te stellen.
  6. Indien lid naar de beoordeling van SRO aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van het abonnement  krijgt het lid de mogelijkheid om restitutie aan te vragen.
  7. SRO behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door SRO, het lid de toegang tot zwembad Sijsjesberg te ontzeggen en het abonnement (per direct) te beëindigen.
  8. Het gebruik maken van zwembad Sijsjesberg kan risico’s met zich meebrengen. Het bezoeken van zwembad Sijsjesberg is geheel voor eigen risico van de het lid. SRO en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid. SRO aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. 
  9. Door zijn inschrijving verklaart het lid deze Algemene voorwaarden en de huisregels van SRO te accepteren en hiernaar te handelen.

Heb je een vraag?

Bekijk eerst onze 'Veelgestelde vragen' pagina. Staat je vraag er niet tussen? Gebruik dan onderstaand formulier.

"*" geeft vereiste velden aan

* - verplichte velden

Locatiegegevens

Ericaweg 22
1272 CT Huizen

035 - 525 3884