Huisregels

Om uw verblijf en dat van anderen zo plezierig en veilig mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal huisregels opgesteld.

This is main content

Geachte bezoeker,

Van harte welkom in dit zwembad! Om uw verblijf en dat van anderen zo plezierig en veilig mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij wijzen u op het volgende:

 1. U betreedt het zwembad op eigen risico.
 2. Deze huisregels en de instructies van SRO en/of voor haar werkzame personen dienen altijd te worden opgevolgd.
 3. Bezoekers die zich niet houden aan de huisregels en/of instructies van SRO en/of voor haar werkzame personen en/of de Gedragsregels zwembad worden door (het personeel van) SRO verzocht zich te verwijderen en zijn verplicht zich te verwijderen. Ernstige en/of herhaalde overtreding leidt tot het ontzeggen van de toegang tot het zwembad voor een korte of langere periode.
 4. Bezoekers kunnen enkel gebruik van het zwembad maken als zij in goede gezondheid verkeren en fysiek in staat zijn te zwemmen. Bezoekers met een fysieke aandoening, zoals epilepsie, dienen zich vooraf te melden bij een van de toezichthouders van SRO en te zwemmen met een begeleider. Medische gegevens worden vertrouwelijk behandeld door SRO.
 5. Kinderen en/of bezoekers die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma en/of voldoende zwemvaardig zijn, hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder die beschikt over een zwemdiploma en voldoende zwemvaardigheid.
 6. Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma dienen altijd zwemvleugels te dragen, mogen niet in het diepe bad en alleen onder begeleiding van de glijbaan af.
 7. Zwemmen is uitsluitend toegestaan in zwemkleding. Omkleden dient in de daarvoor bestemde kleedruimten te geschieden. Vaders moeten met hun zoon of dochter in de herenkleedkamer. Moeders moeten met hun zoon of dochter in de dameskleedkamer.
 8. Douchen voor het betreden van het zwemwater is verplicht.
 9. U dient zich in het zwembad zo te gedragen, dat u geen gevaar voor uzelf en/of andere bezoekers oplevert.
 10. Intimiteiten (ongewenst en/of gewenst) zijn in dit zwembad niet toegestaan.
 11. Het is niet toegestaan andere bezoekers en/of het zwembadpersoneel overlast te bezorgen. Elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere bezoekers en/of het personeel is verboden.
 12. Roken (geldt voor alle vormen van roken dus ook de e-sigaret, e-smokers, (water)pijp, etc.), gebruik van soft- en harddrugs en/of overmatig alcoholgebruik is verboden.
 13. Op het terrein is het niet toegestaan om breekbare of gevaarlijke voorwerpen mee te nemen. Er mogen geen drink- of etenswaren in het water worden genuttigd.
 14. Het is bezoekers niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te houden.
 15. Duiken is toegestaan bij een waterdiepte van 2.00 meter. Met borden en/of pictogrammen wordt aangegeven waar niet mag worden gedoken.
 16. U dient zich te houden aan de gebruiksregels van de attracties / glijbanen, zoals afgebeeld op de borden bij de attracties / glijbanen.
 17. Voor uw en onze veiligheid maken wij gebruik van cameraregistratie.
 18. Het maken van foto’s en/of video-opnamen in het zwembad is verboden. SRO kan voor bepaalde aangelegenheden een (collectieve) ontheffing op dit verbod verlenen.
 19. U dient waardevolle voorwerpen en kleding in de daarvoor bestemde kluisjes op te bergen. Gebruik hiervan is op eigen risico. SRO is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door diefstal en/of verlies van eigendommen tenzij de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van personeel van SRO.
 20. Aansprakelijkheid van SRO voor schade en/of letsel van welke aard dan ook, waaronder begrepen lichamelijk letsel, is beperkt tot maximaal 2.000,- tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van personeel van SRO.

Goed om te weten: SRO tolereert geen enkele vorm van (verbaal)geweld, agressie of respectloos gedrag. Alle zwembaden van SRO houden zich hierbij aan het protocol ‘Vrolijk en Veilig’ waarin gedragsregels staan opgesteld ten behoeve van alle Nederlandse zwembaden.

Een exemplaar van de Huisregels van dit zwembad is verkrijgbaar bij de kassa /receptie. Met vragen en/of opmerkingen kunt u altijd bij onze medewerkers terecht.

Wij wensen u een heel fijn verblijf.

SRO Huizen B.V.

Heb je een vraag?

Bekijk eerst onze 'Veelgestelde vragen' pagina. Staat je vraag er niet tussen? Gebruik dan onderstaand formulier.

"*" geeft vereiste velden aan

* - verplichte velden

Locatiegegevens

Ericaweg 22
1272 CT Huizen

035 - 525 3884