Op woensdag 8 november 2023 was ons jaarlijks SRO congres in de Koepel in Haarlem. Die dag werd de toekomst voorspeld, en zijn de deelnemers in deelsessies in gesprek gegaan hoe zij hiermee willen omgaan.

Wij kijken terug op een geslaagd congres. Wij danken de inleiders en deelnemers voor hun constructieve inbreng.