Op woensdag 8 november 2023 organiseren wij ons jaarlijks SRO congres. Die dag wordt de toekomst voorspeld, waarna we zelf gaan bepalen hoe we hiermee willen omgaan.

Hoe ziet onze wereld eruit in 2033?
We starten met een presentatie van Lieke Dols, trendwatcher bij de Forward Club. Zij gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor organisaties die actief zijn op de terreinen van het beheren en exploiteren van gemeentelijk vastgoed en het organiseren van sport- en beweegactiviteiten. In drie scenario’s gaat zij in op digitalisering en de mogelijke overgang naar een welzijnseconomie. Het meest sombere scenario borduurt voort op systeemfouten en kent alleen een korte termijn perspectief.

Vorm geven aan de toekomst
In vier deelsessies gaan we vervolgens samen vorm geven aan een concrete visie op de toekomst. Dat doen we na een korte inspirerende inleiding over een voor ons werkterrein belangrijke innovatie.

Deelname aan het congres is gratis. Om voedselverspilling te voorkomen zijn wij wel genoodzaakt om bij een te late afmelding of ‘no show’ €25,- in rekening te brengen. Kosteloos afmelden kan t/m 1 november 2023 via communicatie@sro.nl.

test