SRO organiseert jaarlijks een congres voor relaties, gemeenten en geïnteresseerden. In het jaar 2022 viert SRO haar 25-jarig jubileum waardoor het congres grootser is opgezet in de Prodentfabriek in Amersfoort. Onder leiding van Jeroen Stomphorst als dagvoorzitter en in aanwezigheid van 130 deelnemers, gingen een aantal vertegenwoordigers uit diverse werkdomeinen in op hun relatie met sport & bewegen.

Egbert Mulder, eigenaar Circular Leadership, trapte af en hield de aanwezigen een wat somber perspectief voor over de toekomst van de aarde. Het is urgent dat ook de sportsector haar bijdrage levert om CO2 neutraal te worden. Hier is nog veel terrein te winnen, zeker als het gaat om het energieverbruik van zwembaden. Dit vraagt om moedige en dure besluiten.

Mariken Leurs, hoofd van het RIVM Centrum Gezondheid & Maatschappij, ging in op het belang van een gezonde leefomgeving als middel om inwoners ’te verleiden’ tot gezond (beweeg)gedrag. De lessen uit de corona tijd en de effecten op o.a. jongeren en het beweeggedrag werden daarin meegenomen. Duidelijk werd dat het landelijke doel waarbij 80% van de bevolking in 2040 voldoet aan de beweegrichtlijnen, op basis van de huidige trend, niet wordt gehaald. Mariken presenteerde acht investeringen voor het bevorderen van bewegen, waarvan Actieve vormen van transport en een Beweegvriendelijk stedelijk ontwerp, wellicht de twee belangrijkste zijn.

Mariëlle van de Merbel vertegenwoordigt a.s.r. verzekeringen als manager vitality. Zij vertelde hoe a.s.r., gebaseerd op in Zuid-Afrika vergaarde wetenschappelijke inzichten, werk maakt van het inzetten van sport en bewegen als preventief middel om uiteindelijk zorgkosten te besparen. Hiertoe wordt fors ingezet op de ‘vitality app’, die verzekerden en/of medewerkers van aangesloten bedrijven stimuleert tot bewegen.

Tot slot vertelden Mirka Janssen (lector bewegen in en om school bij de HvA) en Jeroen Spanbroek (bestuurder van 16 basisscholen in Amsterdam West) hoe zij in de praktijk van het primaire onderwijs vorm geven aan het belang van bewegen voor de jongste jeugd. Beiden hielden een pleidooi voor de rol van vakleerkracht als ‘regisseur bewegen’, het verder professionaliseren van bewegen tijdens de pauzes en het bieden van een beweegaanbod bij de verlengde, dynamische schooldag (van 8.00u tot 20.00u).