Zoals voorgaande jaren waren wij van plan ook dit jaar een SRO Congres te organiseren. Dit keer over:

‘VERANDEREN, VERBETEREN EN VERNIEUWEN’
Beheer & exploitatie van maatschappelijk vastgoed in tijden van crisis

Wellicht bent u er al vanuit gegaan, maar gezien de huidige COVID19 maatregelen en de beperkte mogelijkheden, hebben wij besloten ons congres dit jaar niet door te laten gaan. We hebben nog overwogen een online-bijeenkomst te organiseren, maar zijn tot de conclusie gekomen, dat dit geen recht doet aan onze filosofie voor een geslaagde netwerkbijeenkomst.

We gaan ervan uit dat wij in 2021 wel ons congres kunnen organiseren en hopen u dan in goede gezondheid weer te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,

Marjon van Vilsteren en Michel Bloemsma
directie SRO