Waarde creëren in gemeentelijk vastgoed

SRO is 25 jaar na externe verzelfstandiging uitgegroeid tot een organisatie met 500 medewerkers. SRO beheert, onderhoudt en exploiteert gemeentelijk vastgoed: van zwembaden en sporthallen tot multifunctionele accommodaties, rioolgemalen en monumenten. Daarnaast zorgen wij voor de uitvoering van het sportbeleid met onder meer de innovatieve inzet van eigen buurtsportcoaches en vakleerkrachten.

De geschiedenis van SRO gaat terug tot 1949. Toen werd de Amersfoortse
Sportstichting opgericht om ervoor te zorgen dat 33 sportverenigingen terecht
konden in het Bosbad, het Openluchttheater en op de acht sportterreinen van de
gemeente Amersfoort.

Nu, ruim 70 jaar later, is SRO uitgegroeid tot een organisatie die er bij 8
gemeenten voor zorgt dat inwoners kunnen sporten en dat het gemeentelijk
vastgoed vakkundig en efficiënt wordt onderhouden, beheerd en geëxploiteerd.
De kracht van SRO is dat wij altijd in staat zijn mee te bewegen met wat
opdrachtgevers en gebruikers belangrijk vinden. Naast zorgen voor beheer,
onderhoud, exploitatie en sportstimulering, houdt SRO ook de maatschappelijke
en politieke ontwikkelingen in de gaten en geven we advies over beleid en
strategie ten aanzien van gemeentelijk vastgoed.

Wat SRO bijzonder maakt is dat wij nauw samenwerken met onze opdrachtgevers: de gemeenten. Dat doen wij steeds meer vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen een joint venture. De samenwerking is vastgelegd, maar de manier waarop ligt niet meer voor jaren vast. De ontwikkelingen gaan snel en de opgaven zijn vaak groot en complex. Denk aan verduurzaming van al het gemeentelijk vastgoed, waaronder ook monumenten; aan de energietransitie waarbij Nederland van het gas af gaat en dus ook van het vastgoed waar wij voor zorgen. En denk aan de vergrijzing, aan de komst van nieuwe sporten en aan de verandering in sportbeleving.

Het maakt dat SRO midden in de maatschappij staat en zowel in verbinding staat
met de gebruikers van het gemeentelijk vastgoed als met de gemeente als
eigenaar. Onze kracht is dat wij altijd in staat zijn mee te bewegen met wat
opdrachtgevers, gebruikers en maatschappij belangrijk vinden.

Meer weten?