8 november 2023 - 12.00 - 17.00 uur

Plenair: Hoe ziet onze wereld eruit in 2033?
We starten het congres met een trendpresentatie van Lieke Dols, trendwatcher bij The Forward Club. Zij gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor organisaties die actief zijn op de terreinen van het beheren en exploiteren van gemeentelijk vastgoed en het organiseren van sport- en beweegactiviteiten. Van digitalisering tot de overgang naar een welzijnseconomie en van de gezonde publieke plek tot virtuele beweeghubs. Met inspirerende trends en voorbeelden activeert zij ons om innovatief te denken over ons vakgebied.

Break-out: samen vormgeven aan de toekomst
Met deze inspiratie op zak brainstormen we vervolgens samen in vier deelsessies over een concrete visie op de toekomst. Dat doen we na een korte, inspirerende inleiding over een belangrijke innovatie binnen ons werkterrein. Hoe kunnen jullie inspelen op de trends en ontwikkelingen? Ontdek hoe je de kracht van innovatie op een eenvoudige manier kan meenemen in je dagelijkse werk.

Programma:

PLENAIR
12.00 uur Ontvangst lunch
13.00 uur Welkom door Directie SRO
13.05 uur Trends en scenario’s inleiding, Lieke Dols, trendwatcher The Forward Club
13.35 uur Stand van zaken innovaties in de G13, Richard Migchielsen, programmamanager van het Innovatieplatform Duurzame Sportsector
14.05 uur Pauze
DEELSESSIES
14.35 uur Vorm geven aan de toekomst
1. Arno Hermans, Trendwatcher sports futurist / urban sports planning
2. René Sielhorst, Founder of Fitcoins
3. Lars van Raaij, Projectmanager bij InnoBeweegLab
4. Tim van de Laar, Projectmanager gemeente Amsterdam
15.40 uur Plenaire afsluiting
16. 00 uur Borrel en afsluiting
17. 00 uur Einde