2 november 2022 - 12.00 - 17.00 uur

Sport is aan zet!
Thema’s als duurzaamheid & milieu, gezonde leefstijl, sociaal domein en zorg gaan de sector sport en bewegen de komende jaren sterk beïnvloeden. Sport staat bekend als een conservatieve, weinig innovatieve sector. Hoe kijken deskundigen uit andere sectoren naar sport en sportbeleid? Hoe gaan we met elkaar de uitdagingen van de toekomst aan?

Deze middag geven meerdere inleiders, met expertise op andere terreinen dan sport en bewegen, hun visie op gemeentelijk sportbeleid en de rol van sportvereniging in relatie tot thema’s als onderwijs, gezondheid, milieu, sociaal domein en openbare ruimte.

Dagvoorzitter: Jeroen Stomphorst, presentator NOS Studio Sport

12.00-13.30 Inloop lunch

13.30-13.45 Welkomstwoord SRO directeur en opening door dagvoorzitter

13.45-14.15 Inleiding duurzaamheid
Egbert Mulder, eigenaar Circular Leadership
Egbert Mulder behandelt het thema Sport in een Circulaire Wereld. Hij gaat in op inzichten, intenties en acties in de sport die moeten bijdrage aan een leefbare Aarde. Het gaat dan bijvoorbeeld om de accommodaties, het materiaal- en energieverbruik. Wat kan of moet anders, zodat ook de sportsector daadwerkelijk bijdraagt aan doel van een leefbare aarde?

14.15-14.35 Inleiding gezondheid
Mariëlle van de Merbel, manager a.s.r. Vitality
Mariëlle gaat in op het belang van bewegen voor de gezondheid van mensen. Meer in het bijzonder op de wijze waarop a.s.r. als verzekeraar hiermee omgaat. Zowel richting haar klanten als voor bedrijven. Wat is het belang voor a.s.r. om dit te doen? Waar liggen de relaties met andere organisaties op het gebied van bewegen? Welke samenwerkingen zijn er en waar kan dit nog beter?

14.35-14.55 Inleiding leefomgeving / innovatie
Mariken Leurs, hoofd van het RIVM Centrum Gezondheid & Maatschappij
Mariken Leurs heeft eerder gewerkt bij NOC*NSF, het ministerie van VWS en ZonMW. Hoe we samen ieders kansen vergroten op gezond participeren, daar zit de kracht en de uitdaging van het RIVM en al haar partners in gezondheid, sport, welzijn en milieu. Mariken gaat onder andere in op het belang van de leefomgeving voor de gezondheid van inwoners. Hoe krijgen we inwoners (meer en beter) in beweging? Welke uitdagingen staan ons daarbij te wachten? Hoe voorkomen we een beweegcrisis

14.55-15.15 Pauze

15.15-15.40 Inleiding onderwijs
Jeroen Spanbroek en Mirka Janssen
Jeroen Spanbroek is bestuurder bij de Stichting Openbaar Onderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT, 16 PO scholen in Amsterdam West). Jeroen verzorgt een inleiding samen met Mirka Janssen. Mirka Janssen is lector Bewegen in en om School (BioS) aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Beiden worden geïnterviewd door de dagvoorzitter. Zij gaan in op het belang van bewegen voor leerlingen in het primair onderwijs. Hoe bereiken we dat bewegen het nieuwe normaal wordt? Wat kunnen scholen doen en wie kan hen daarbij helpen?

15.40-16.00 In gesprek
Interactief gedeelte met de bezoekers (mogelijkheid tot vragen en discussie)

16.00-16.10 Afsluiting door dagvoorzitter

16.10-17.00 Borrel en netwerken