3 november 2021 - 12.00 - 17.00 uur

Op woensdagmiddag 3 november 2021 organiseert SRO in Amersfoort een congres over de relaties tussen sporten, bewegen en een gezonde leefstijl. Tijdens de coronacrisis is het belang van bewegen voor een goede gezondheid opnieuw aangetoond.
Hoe draag je nu met gemeentelijk beleid optimaal bij aan het realiseren van een gezonde leefstijl? Moet er leefstijlbeleid worden opgesteld? Wat is de rol van de sportvereniging en het fitnesscentrum hierin? Moeten er leefstijlcoaches worden aangesteld in plaats van buurtsportcoaches?

Programma congres
12.00-13.30 Ontvangst & lunch
13.30-13.35 Opening door Maarten Divendal
13.35-13.40 Welkom door Marjon van Vilsteren (directeur SRO)

13.40-14.00 Meijke van Herwijnen, Visiom
Meijke van Herwijnen is eigenaar van Visiom en bestuurslid van de Federatie voor Gezondheid. Zij vertelt over de rol van sport en bewegen in een breder leefstijlkader: hoe beïnvloeden sport, voeding en mentale veerkracht elkaar? Waar begin je als je iets wilt veranderen? Wat moet je vooral niet vergeten mee te nemen in je aanpak? En waarom moet dit (ook) coachend gebeuren? Zij zal daarbij ook een link leggen naar Positieve Gezondheid, wat ook steeds meer door gemeenten als werkkader wordt gebruikt.

14.00-14.20 Ton Schulte, Meander Medisch Centrum
Ton Schulte is centrummanager bij het Meander Medisch Centrum. Hij zal ingaan op het belang van een gezonde leefstijl voor patiënten en ex-patiënten. Hij licht de unieke samenwerkingsvorm toe tussen ziekenhuis Meander, Militair Revalidatiecentrum Aardenburg en SRO. Een Beweegconsulent voorziet via het sport- en beweegloket van Meander patiënten van een concreet beweegadvies. Doel van de samenwerking is om nog meer patiënten na afloop van hun behandeling in beweging te krijgen en te houden.

14.20-14.40 Mariken Leurs, RIVM
Mariken Leurs is hoofd van het RIVM centrum voor gezondheid en maatschappij. Ze heeft eerder gewerkt bij NOC NSF, ZonMW en het Ministerie van VWS. Ze droeg onder andere bij aan de totstandkoming van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de introductie van Sportief Wandelen in Nederland en de start van het ochtend televisieprogramma 'Nederland in Beweging!'. Mariken zal ingaan op de effecten van de coronacrisis op het beweeggedrag van mensen en het belang van een leefomgeving die mensen uitnodigt om te gaan bewegen.

14.40-15.10 Pauze

15.10-15.30 Lennart Langbroek, NL Sportraad
Lennart Langbroek is adviseur van de Nederlands Sportraad. Hij is nauw betrokken bij het advies om van sport een publieke voorziening te maken. Ook heeft de Sportraad een pleidooi gehouden voor forse publieke investeringen om de bewegingsarmoede tegen te gaan. Lennart gaat in op de randvoorwaarden die nodig zijn om een gezonde leefstijl te creëren, zoals organisatie en financiering, stelselwet, lange termijn beleid en een duidelijke rol van de overheid.

15.30-15.50 Paul van der Meer, Kenniscentrum Sport & Bewegen
Paul van der Meer is bij het Kenniscentrum onder andere bezig met de vertaling van beschikbare kennis in praktisch toepasbaar beleid. Paul gaat in op de gevolgen van corona voor de sportaanbieders. Zijn er trends of ontwikkelingen te zien die ook de komende jaren gaan doorwerken? Wat zijn de gevolgen voor sportdeelname tot nu toe? In welke mate draagt het lidmaatschap van een sportvereniging daadwerkelijk bij aan een gezonde leefstijl? Moeten er niet meer kwalitatieve eisen gesteld worden aan sportaanbieders? Paul zal daarbij ook ingaan op Social Return on Investment (SROI). SROI is een manier om het maatschappelijk rendement van investeringen in sport en bewegen uit te drukken.

15.50-16.00 Afsluiting door Maarten Divendal

16.00-17.00 Borrel

Let op:
Het Oude Magazijn houdt rekening met de dan geldende coronamaatregelen. Het kan zijn dat je een coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) moet tonen. Een week voor het congres plaatsen wij meer informatie hierover op deze website.