Aanbod

Sporthal – Sportzaal - Vergaderruimte groot – Vergaderruimte klein : allemaal te huren in de Kees Boekehal.

Maak je gebruik van een SRO accommodatie dan is de volgende informatie van belang:
* Spullen voor het wassen van handen (zeep en handdoekjes) zijn niet aanwezig. Dit moeten huurders zelf regelen.
* Schoonmaak van te gebruiken materialen (voor- en na gebruik) is de verantwoordelijkheid van de huurder.
* Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de corona regels zoals opgenomen in het laatste ‘Protocol Verantwoord Sporten’, zoals dat staat op https://nocnsf.nl/sportprotocol.