Huisregels Bosbad Amersfoort

Om je verblijf en dat van anderen zo plezierig en veilig mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal huisregels opgesteld.

Geachte bezoeker,

Van harte welkom in dit zwembad! Om jouw verblijf en dat van anderen zo plezierig en veilig mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal huisregels (versie juni 2018) opgesteld. Wij wijzen je op het volgende:

 1. Dit zwembad wordt beheerd door SRO Amersfoort B.V.
 2. Je betreedt het zwembad op eigen risico.
 3. Deze huisregels en de instructies van SRO en/of voor haar werkzame personen dienen altijd te worden opgevolgd.
 4. Bezoekers die zich niet houden aan de huisregels en/of instructies van SRO en/of voor haar werkzame personen en/of de Gedragsregels zwembad worden door (het personeel van) SRO verzocht zich te verwijderen en zijn verplicht zich te verwijderen. Ernstige en/of herhaalde overtreding leidt tot het ontzeggen van de toegang tot het zwembad voor een korte of langere periode.
 5. Bezoekers kunnen enkel gebruik van het zwembad maken als zij in goede gezondheid verkeren en fysiek in staat zijn te zwemmen. Bezoekers met een fysieke aandoening, zoals epilepsie, dienen zich vooraf te melden bij een van de toezichthouders van SRO en te zwemmen met een begeleider. Medische gegevens worden vertrouwelijk behandeld door SRO.
 6. Kinderen en/of bezoekers die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma en/of voldoende zwemvaardig zijn, hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder die beschikt over een zwemdiploma en voldoende zwemvaardigheid. Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma dienen altijd zwemvleugels te dragen ook bij gebruik van drijfpakjes.
 7. Kinderen met zwemvleugels mogen niet alleen van de glijbaan af.
 8. Zwemmen is uitsluitend toegestaan in zwemkleding. Omkleden dient in de daarvoor bestemde kleedruimten te geschieden. Vaders moeten met hun zoon of dochter in de herenkleedkamer. Moeders moeten met hun zoon of dochter in de dameskleedkamer.
 9. Douchen voor het betreden van het zwemwater is verplicht.
 10. Je dient je in het bad zo te gedragen, dat je geen gevaar voor jezelf en/of andere bezoekers oplevert.
 11. Intimiteiten (ongewenst en/of gewenst) zijn in dit zwembad niet toegestaan.
 12. Het is niet toegestaan andere bezoekers en/of het zwembadpersoneel overlast te bezorgen. Elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere bezoekers en/of het personeel is verboden.
 13. Roken, gebruik van soft- en harddrugs en/of overmatig alcoholgebruik is verboden.
 14. Het is niet toegestaan om hard te lopen of breekbare of gevaarlijke voorwerpen mee te nemen. Er mogen geen drink- of etenswaren in het water worden genuttigd.
 15. Het is  niet toegestaan om je zonder geldige reden in of bij de kleed accommodatie op te houden.
 16. Duiken is toegestaan bij een waterdiepte van 2.00 meter. Met borden en/of pictogrammen wordt aangegeven waar niet mag worden gedoken.
 17. Je dient je te houden aan de gebruiksregels van de glijbanen, zoals afgebeeld op de borden bij de glijbanen.
 18. Voor jouw en onze veiligheid maken wij gebruik van cameraregistratie.
 19. Het maken van foto’s en/of video-opnamen in en om  het zwembad is verboden. SRO kan voor bepaalde aangelegenheden een (collectieve) ontheffing op dit verbod verlenen.
 20. Je dient waardevolle voorwerpen en kleding in de daarvoor bestemde kluisjes op te bergen. Gebruik hiervan is op eigen risico. SRO is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door diefstal en/of verlies van eigendommen tenzij de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van personeel van SRO.
 21. Aansprakelijkheid van SRO voor schade en/of letsel van welke aard dan ook, waaronder begrepen lichamelijk letsel, is beperkt tot maximaal Euro 2.000,00, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van personeel van SRO.

Goed om te weten: SRO tolereert geen enkele vorm van (verbaal)geweld, agressie of respectloos gedrag. Alle zwembaden van SRO houden zich hierbij aan het protocol ‘Vrolijk en Veilig’ waarin gedragsregels staan opgesteld ten behoeve van alle Nederlandse zwembaden.

Met vragen en/of opmerkingen kan je altijd bij onze medewerkers terecht.

Wij wensen je een heel fijn verblijf.

Deel dit artikel

Kopieer link
2

Heb je een vraag?

Stuur een mailtje

"*" geeft vereiste velden aan

* - verplichte velden

Locatiegegevens

Barchman Wuytierslaan 232
3819 AC Amersfoort