Ontstaan van SRO

SRO is ontstaan uit particulier initiatief en is via een periode als gemeentelijke dienst in 1997 verzelfstandigd in een gemeentelijk bedrijf. De gemeenten Amersfoort en Haarlem zijn eigenaar van SRO. Onze aandelen mogen alleen in bezit zijn van publieke organisaties (overheden). SRO is nu een bloeiende organisatie die samenwerkt met veel gemeenten aan optimaal onderhouden en maatschappelijk renderend vastgoed. Het takenpakket is al die jaren op hoofdlijnen ongewijzigd en bestaat uit de hoofdtaken:

  • Beheer en onderhoud van maatschappelijk vastgoed
  • Exploitatie van sportaccommodaties
  • Sportstimulering
koppelpoort

De organisatie

Weten wat er speelt
SRO is zelf een maatschappelijke organisatie en dankzij onze jarenlange ervaring en lange samenwerkingsrelaties met gemeenten en de gebruikers van maatschappelijk vastgoed, kennen wij de markt en het speelveld als geen ander. Wij zetten onze kennis en ervaring in voor zowel onze opdrachtgevers, als voor haar klanten. Zo werken we samen aan een bloeiend maatschappelijk leven binnen iedere gemeente, groot of klein. De gebruikers vormen het hart van elke accommodatie: de maatschappelijke functie van vastgoed valt of staat met het gebruik ervan. Een bloeiende vereniging, een actief bezocht cultuurgebouw, een druk bezocht zwembad. Zo hebben zoveel mogelijk inwoners baat bij maatschappelijk vastgoed. “De klanten van onze klanten zijn onze echte klanten.” SRO zet zich in om het maatschappelijk vastgoed voor de maatschappelijke partners en bezoekers zo prettig mogelijk te maken en ondersteunt de maatschappelijke partners waar mogelijk in hun activiteiten én zichtbaarheid.

werken bij

Raad van
Commissarissen

Overeenkomstig de statuten wordt een commissaris voor vier jaar benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Eén lid wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad NV SRO. En commissaris kan twee keer worden herbenoemd.

lees meer

Jaarverslagen

NV SRO

SRO Amersfoort BV

SRO Kennemerland BV