Vervolg meerjaren investeringsplan

Afgelopen 22 november was de raadspeiling betreft het meerjaren-investeringsplan (MIP), waarin onder andere de verenigingen hun stem konden laten gelden. Inmiddels is – dinsdag 6 december – het vervolg op deze raadspeiling geweest, waarbij inspreekrecht niet aan de orde was. Verschillende raadsleden debatteerden met elkaar, waarbij wethouder Ben van Koningsveld ook het woord nam. De peilpunten voor dit debat waren:

  1. We gaan uit van een zo doelmatig mogelijk gebruik van sportaccommodaties, met een hoge bezettingsgraad. We accepteren dat in sommige gevallen knelpunten op piekmomenten ontstaan.
  2. Bij vervanging van gemeentelijke gymzalen kiezen we voor het opwaarderen naar sportzalen of -hallen, waarmee – naast moderner bewegingsonderwijs – meer mogelijkheden gecreëerd worden voor verenigingen en andere sport- en beweegaanbieders en mogelijke toekomstige capaciteitstekorten worden opgevangen.
  3. Om de tekorten aan velden voor enkele van de grote buitensporten op te lossen, willen we in de periode tot 2040 samen met de betreffende verenigingen en de Amersfoortse Sport Federatie (ASF) komen tot een herverdeling van de ruimte op sportaccommodaties.
  4. Investeringen richten we uitsluitend op sportaccommodaties in eigendom van de gemeente. Dit leidt ertoe dat de ondersteuning van eigen initiatieven door derden wordt beperkt tot de mogelijkheid een aanvraag te doen binnen de bestaande subsidieregeling Sport en Bewegen en de mogelijkheid tot het verlenen van een gemeentegarantie.
  5. We versterken de openbare buitenruimte op een innovatieve en kosteneffectieve wijze en maken deze meer geschikt voor sport- en beweegactiviteiten, voor zowel bewegingsonderwijs, als verenigingen en commerciële sport- en beweegaanbieders.
  6. We richten onze (buiten)sportaccommodaties in als plekken die niet uitsluitend geschikt zijn voor de traditionele verenigingssport, maar voor een breder sport- en beweegaanbod, recreatie en ontspanning, ontmoeting, onderwijs en gebruik door andere organisaties uit de stad. Hierbij spelen we in op (het creëren van ruimte voor) beweegtrends en groeisporten, zoals bijvoorbeeld urban sports en padel. Daarbij ontstaat mogelijk een andere verhuursystematiek.

Bij aanvang heeft de wethouder een reactie gegeven op de 1-minuutronde van twee weken eerder en hierbij o.a. aangegeven dat:
– Er nu geen accommodatiebeleid is en het meerjaren-investeringsprogramma (MIP) daarom een flinke stap vooruit is;
– Er diverse regelingen bestaan om de sporter met een kleine beurs te ondersteunen;
– Er ruimte voor maatwerk is bij clubs die dreigen om te vallen;
– Er niet zo zeer een concurrentiestrijd tussen clubs is, maar dat er wel keuzes gemaakt moeten worden over hoe middelen ingezet worden;
– Een toekomstvisie bij het MIP nodig is en dat dit wordt meegenomen in de nieuwe sportnota;
– (in relatie tot peilpunt 4:) private partijen in de basis geen ondersteuning krijgen, maar dat er maatwerk mogelijk is;
– Belanghebbenden goed gehoord moeten worden; waarbij geldt dat bij het opstellen van een MIP de wensen en eisen uit het onderwijsveld sowieso meegenomen worden;
– KVVA de komende 10 jaar op de huidige locatie kunnen blijven.

Vervolgens hebben de woordvoerders achtereenvolgens het gesprek gevoerd over peilpunt 2, peilpunt 4 en gecombineerd over peilpunten 1, 3 en 5:
– Bij peilpunt 2 ging het over de betrokkenheid van het onderwijsveld en de zorg dat schoolkinderen in de toekomst te grote afstanden af moeten leggen om bij een gymzaal te komen;
– Peilpunt 4 vond men iets te scherp geformuleerd, hierbij ziet men graag maatwerk waar mogelijk; daarnaast is aandacht gevraagd voor de ongebonden sporter en de problemen rondom vrijwilligerstekorten;
– Bij de peilpunten 1, 3 en 5 ging het over de terugkoppeling van gesignaleerde problemen, dat 2040 ver weg in de tijd ligt en dat knelpunten af en toe geaccepteerd moeten worden.

Tot slot heeft de wethouder kort gereageerd op de inbreng van de raadsleden. Hij gaat aan de slag met het opstellen van een MIP en streeft ernaar om dit na de zomer van 2023 af te ronden. De raad zal goed aangehaakt blijven bij het proces. Verder heeft hij o.a. aangegeven dat:
– Er mogelijk nog geld vanuit de provincie beschikbaar komt om de fietsveiligheid van en naar sportlocaties te verbeteren;
– Hij kijkt naar de mogelijkheden om andere sportaanbieders te betrekken bij de sportdriehoek; – publiek/private samenwerking niet uit het oog zal worden verloren;
– Er 13 projecten op stapel staan voor realisatie van sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte.

Meer lezen? Zie hier alle documentatie in Notubiz. De belangrijkste bijlagen:
–  Toelichting peilpunten
– Besluitenlijst 22 november 2022

Deel dit artikel

Kopieer link
1

Bel mij terug

Waar mogen wij je over terugbellen?

"*" geeft vereiste velden aan

* - verplichte velden

Liendert speelt! Mooie samenwerking in de wijk. Bewegen mag dan natuurlijk niet ontbreken, dus wij zijn er bij. @NVSRO @Gem_Amersfoort @abcrustlien

In 2023 zijn in @Gem_Amersfoort 1.171 kinderen via @JFSCUtrecht Jeugdfonds Sport & Cultuur bij een sportvereniging of zwemles beland. 10% stijging tov 2022. Intermediairs bedankt!

De Achtbaan is de sportiefste school @Gem_Amersfoort geworden. Hoe word je dat? Door heel veel mee te doen met toernooien. 13x! Dan krijg je een kado en komt wethouder @vanKoningsveld op bezoek. Gefeliciteerd!

Meer laden...