Ledenwerving- en behoud

Een sportvereniging valt of staat met haar leden. Immers; zonder leden heeft een vereniging geen contributie-inkomsten en daarmee geen bestaansrecht. Bij een individualiserende samenleving horen andere wensen en eisen vanuit sporters. Door hier op in te spelen wordt én blijft jouw sportvereniging toekomstbestendig.

Er zijn verschillende manieren om een visie en strategie op ledenwerving en –behoud krachtig(er) en toekomstbestendig in te zetten. Naast het inzetten van een bepaalde visie en strategie op ledenwerving en –behoud, zijn er ook mogelijkheden voor flexibele lidmaatschappen en een vragenlijst om de ledentevredenheid te peilen. Ook kunnen wij, Marieke en Matthijs, een sessie organiseren bij jouw vereniging!

Wil jouw vereniging advies over ledenwerving en/of ledenbehoud? Neem dan contact op via sportvereniging@sro.nl en we denken graag mee.