Subsidieregeling Sportkader Jeugd

Informatie over de subsidieregeling Sportkader Jeugd en het aanvraagformulier.

Sportverenigingen met een aanbod voor de ontwikkeling van sportkader komen voor subsidie in aanmerking. Met sportkader bedoelen we trainers die training geven aan jeugdleden van sportverenigingen. Het kan gaan om cursussen en opleidingen op sporttechnisch gebied, op pedagogisch en didactisch gebied. Ook het inhuren van een clubkadercoach en het laten organiseren van workshops door, bijvoorbeeld, NOC*NSF past binnen deze regeling. De subsidie wordt gebaseerd op het aantal jeugdleden van de club per 1 januari van het jaar van de aanvraag.

Voor wie
Sportverenigingen die statutair zijn gevestigd in Amersfoort en die lid zijn van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond komen voor deze subsidie in aanmerking.

De subsidieaanvraag moet uiterlijk op 15 april van dit jaar zijn ingediend. Dit kan door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen.

Bel mij terug

Waar mogen wij je over terugbellen?