Bepaal de koers van je sportvereniging door beleid uit te stippelen. Waarom? Zo speel je beter in op een veranderende wereld.

main content of the page

De omgeving van de sportvereniging wordt steeds complexer. Vanuit verschillende hoeken komen vragen op je sportvereniging af. Toch zijn veel vragen te voorspellen door systematisch met de toekomst bezig te zijn. Veel besturen komen daar nu niet aan toe. Ze worden overladen met lopende zaken en hebben het idee alleen maar brandjes te blussen.

Hoe breng je focus aan? Je begint met de richting van je sportvereniging te bepalen door een beleidsplan te maken. In dit beleidsplan bepaal je niet alleen de doelstellingen voor de komende jaren, maar ook de prioritering en dus de focuspunten. Zo geef je het bestuur richting.

Het opstellen van een beleidsplan heeft een aantal voordelen:

  • Veel keuzes neem je op basis van het beleidsplan. Het is niet langer de waan van de dag die de discussie en dus de besluitvorming bepaalt, maar het beleidsplan dat je met elkaar opstelt.
  • De te maken keuzes kun je beter onderbouwen als je een beleidsplan hebt. Daarin staan immers de uitgangspunten voor de komende jaren. Niet in beton gegoten, maar wel als richtinggevend plan.
  • Een beleidsplan is een communicatie- en sturingsmiddel. Het maakt duidelijk naar leden en anderen (bijvoorbeeld gemeenten) wat je wilt.
  • Het bepaalt de vorm van organisatie. Als er bijvoorbeeld uit het plan naar voren komt dat er een structureel tekort aan vrijwilligers is, kan in de organisatiestructuur de functie van vrijwilligerscoördinator of –commissie worden opgenomen.
  • Het geeft richtlijnen voor onder andere beleid. Denk aan financieel-, jeugd-, vrijwilligers- en accommodatiebeleid.

Wilt u ondersteuning bij het opstellen van een beleidsplan? Klik hier voor een Stappenplan voor het opstellen van een beleidsplan

 

 

Contact met buurtsportcoach verenigingsadvisering

Waar mogen wij je over terugbellen?

*- verplichte velden

Bel mij terug

Waar mogen wij je over terugbellen?

"*" geeft vereiste velden aan

* - verplichte velden

Liendert speelt! Mooie samenwerking in de wijk. Bewegen mag dan natuurlijk niet ontbreken, dus wij zijn er bij. @NVSRO @Gem_Amersfoort @abcrustlien

In 2023 zijn in @Gem_Amersfoort 1.171 kinderen via @JFSCUtrecht Jeugdfonds Sport & Cultuur bij een sportvereniging of zwemles beland. 10% stijging tov 2022. Intermediairs bedankt!

Meer laden...