Verenigingsscan Amersfoort

Wat speelt er bij de Amersfoortse sportverenigingen

In Amersfoort verschijnt eens in de 2 jaar de Amersfoortse verenigingsscan. Deze scan geeft ons inzicht in de stand van zaken van de Amersfoortse sportverenigingen. De vragen in de scan zijn, naast algemene informatie over de sportvereniging, onderverdeeld in de volgende thema’s:

  • Ledenwerving & -behoud
  • Financiën
  • Accommodatie
  • Structuur & beleid
  • Vrijwilligers & kader
  • Communicatie
  • Vernieuwend sportaanbod
  • Samenwerking
  • Buurtsportcoach

Door de informatie uit de scan kunnen wij de sportverenigingen nog specifieker ondersteunen. Ook kunnen sportverenigingen vragen via de scan stellen.
De volgende scan wordt in 2021 uitgezet.

Bel mij terug

Waar mogen wij je over terugbellen?