Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 1 juli 2021 treed de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. De WBTR zal nadere regels voor verenigingen en stichtingen geven, die nu al voor de BV’s en de NV’s gelden. Dit heeft gevolgen voor de bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen. In de factsheet wordt de WBTR toegelicht en worden concrete acties genoemd welke stichtingen en verenigingen moeten en kunnen doorvoeren.

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) gaat op 1 juli van dit jaar in. In de wet staan nadere regels voor verenigingen en stichtingen, regels die nu al voor de BV’s en de NV’s gelden. Deze regels hebben gevolgen voor de bestuurders (en toezichthouders) van stichtingen en verenigingen.

Maandag 1 maart nam Pieter Verloop, advocaat bij Marxman Advocaten, de sportverenigingen in Amersfoort tijdens een webinar mee door de wet. Er werd gestart met achtergrondinformatie en ging via de doelen van de wet en een aantal concrete voorbeelden naar de mogelijke gevolgen. Een van de grootste gevolgen is de persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuur(slid).

Samen met Marxman Advocaten hebben onze verenigingsadviseurs een factsheet ontwikkeld. Deze factsheet neemt de vereniging mee in de wijzigingen die gemaakt moeten worden in de statuten. Deze wijzigingen spelen op 4 punten:
1. Aansprakelijkheid bestuurders
2. Tegenstrijdig belang
3. Stemrecht
4. Belet (verhinderd) en ontstentenis (onmogelijk)

De factsheet, toelichting op de factsheet en de presentatie van het webinar zijn hieronder terug te vinden.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arend Neuteboom (06-22844788), Eva Stam (06-51192563) of door een mail te sturen naar sportvereniging@sro.nl

Toelichting WBTR
Factsheet WBTR
Presentatie webinar WBTR 1 maart 2021

 

Bel mij terug

Waar mogen wij je over terugbellen?

Schoolbesturen @Gem_Amersfoort besluiten dat naschoolse activiteiten binnen niet meer doorgaan... vanaf 14.15 dus. Wij snappen het niet meer. Bewegen is essentieel! @ABCAmersfoort @wijbsc

Vanavond geven we een vervolg aan de ledenavond bij @Eemruiters van eind oktober. Uitkomsten van deze avond worden omgezet naar doelstellingen en acties. Positieve energie. @sport033 @KNHSNederland @Gem_Amersfoort @NVSRO

Meer laden...