Amersfoort, 18 september – Sport speelt een belangrijke maatschappelijke rol. Dat vraagt om professionele sportclubs die hun trainers, leden en vrijwilligers goed ondersteunen. Volleybalbond Nevobo heeft het Programma Set-up Club ontwikkeld om volleybalclubs hierin te ondersteunen. De Amersfoortse volleybalclub AVV Keistad is een van de volleybalclubs in Nederland die hiervoor groen licht krijgt.

Toen de volleybalbond het plan voor zogenaamde ’Set-up Clubs’ lanceerde, was het bestuur van AVV Keistad direct geïnteresseerd. Samenwerking met de gemeente Amersfoort, SRO en de buurtsportcoaches werd gezocht en samen kregen ze de financiering rond. Op 12 september ondertekenden partners de benodigde samenwerkingsovereenkomsten en contracten voor Keistad Set-up Club.

Volleybalbond Nevobo is initiatiefnemer en een van de financiers. Accountmanager Jeroen van der Linden: “Volleybalverenigingen leveren met hun unieke infrastructuur met onmisbare vrijwilligers al decennialang een waardevolle bijdrage aan de maatschappij. De laatste jaren vraagt diezelfde maatschappij meer en meer van verenigingen. Vaak méér dan de vrijwilligers aankunnen. De Nevobo zet daarom stevig in op het professionaliseren van volleybalverenigingen. De Nevobo beperkt professionalisering niet tot enkel één vereniging. De bond verlangt van verenigingen dat zij, naast het professionaliseren van de eigen club, ook een belangrijke bijdrage leveren aan de collectieve volleybalgemeenschap door samenwerkingen aan te gaan met verenigingen in de regio. Deze zogeheten ‘Set-up Clubs’, groot of klein, gaan met clubs uit de regio werken aan de gezamenlijke ambities om zo de sport te versterken, voor iedereen.”

“Het idee van de Set-up Club past goed in het sportbeleid van de gemeente Amersfoort”, licht Marjon van Vilsteren, directeur van SRO, toe. “Het is belangrijk om verenigingen te versterken door de vrijwilligers te ondersteunen, het sporttechnisch kader goed op te leiden en oog te hebben voor talentonwikkeling, maar vooral ook om de samenwerking met andere volleybalverenigingen te zoeken. Het concept ‘Set-up Club’ levert een professionele kracht, die dit soort processen kan begeleiden. Het is mooi om te zien hoe de club dit heeft opgepakt. Natuurlijk is het schitterend dat dit juist in de Amerena wordt gestart, het mooiste sportcomplex van Amersfoort.”

Jeroen van der Linden: “Een duurzame financiële investering is van essentieel belang voor borging van de kwaliteit en het creëren van arbeidsperspectief. Om de impact voor de clubs, de gemeente én de regio te vergroten, streeft de Nevobo naar een multipliereffect, zowel financieel als maatschappelijk, zodat de professional voldoende tijd heeft om vrijwilligers te ondersteunen, begeleiden en/of opleiden en daadwerkelijk impact te bereiken.”

Het professionaliseren van de club en het versterken van de trainers en jeugdafdeling past goed bij de missie en visie van het kersverse bestuur van AVV Keistad. De club wil er zijn voor iedereen die wil volleyballen op zijn/haar niveau: “Iedereen kan op zijn eigen niveau een TOP-sporter zijn!” stelt voorzitter Bob Wiggers. “Daarmee kan sport een verbindende factor zijn in de samenleving en daar wil AVV Keistad een essentiële bijdrage aan leveren. We willen een goed georganiseerde vereniging zijn met aandacht voor breedte- en recreatiesport én jeugdontwikkeling. Des te mooier dat we als Set-up Club niet alleen onze eigen leden kunnen bedienen, maar ook een belangrijke regiofunctie mogen vervullen!”. Wiggers benadrukt dat de inzet van een professional belangrijk is voor de gehele regionale volleybalwereld. “De Nevobo heeft heel duidelijk als voorwaarde gesteld dat ook de andere verenigingen hier baat bij moeten hebben. Denk aan opleidingen voor trainers, talenttrainingen en ledenwerfacties op basisscholen. Zoveel mogelijk kinderen op volleybal, bij welke club dan ook!’

De nieuwe hoofdtrainer van AVV Keistad heren 1, Hans Seubring, heeft zich naast het trainerschap ook gecommitteerd aan de Set-up Club. Zijn Kennis en ervaring als trainer zijn erg waardevol. Hans zal samen met Djim Baas, speler uit heren 1, samenwerken met Sportjeal. Sportjeal is het bedrijf dat de professionalisering begeleidt. AVV Keistad zal frequent over haar activiteiten gaan communiceren. Andere sportbonden volgen het project belangstellend; wellicht volgen binnenkort ook Set-up Clubs in andere sportdisciplines.