SRO voor gemeenten

Op zoek naar een samenwerkingspartner die zowel zakelijk is als veel affiniteit met en kennis van gemeentelijke vraagstukken heeft. Daarin is SRO uniek: wij staan dicht bij gemeenten en dragen als partner van lokale overheden actief bij aan het behalen van door gemeenten gewenste beleidseffecten.

lees meer

SRO voor scholen

Bij scholen spreken we over traditioneel vastgoedbeheer. Zij hebben immers minder last van politieke processen en beheren over het algemeen één of enkele gebouwen. Maar ook hier is kennis van de specifieke behoeften van leraren en leerlingen onze kracht. Wij kennen de wet- en regelgeving voor schoolgebouwen, bijvoorbeeld over de hoogte van lokalen en welke voorzieningen verplicht zijn. We weten wat qua logistiek goed aansluit bij de onderwijspraktijk en welke kwaliteit noodzakelijk is voor de jonge leerlingen.

lees meer
SRO voor scholen

SRO voor verenigingen

Het besturen van een sportvereniging vraagt veel. Verscherpte regelgeving, hogere kosten en minder vrijwilligers maken het er niet gemakkelijker op. Besturen is soms een fulltime klus. Daarbij moeten verenigingen ook steeds meer zelf doen in het kader van de participatiesamenleving. Maar hoe doe je dat allemaal?

lees meer