Fullservice-partner voor gemeenten

SRO draagt zorg voor gemeentelijk vastgoed. We beheren en onderhouden vastgoed, exploiteren accommodaties en geven invulling aan gemeentelijke opdrachten en gemeentelijke wensen op het gebied van activiteiten en evenementen. Door onze diepgewortelde kennis op vele terreinen, breed gedragen ervaring en een sterk team van professionals vormt SRO uw ideale fullservice-partner. SRO heeft daarbij altijd de centrale regie en verbindt lokale partners om breed gedragen resultaten te realiseren.

SRO is de afgelopen jaren in staat gebleken continuïteit te bieden van haar dienstverlening en deze verder te ontwikkelen. Deze lange historie is gebaseerd op samenwerking met gemeenten en wederzijds begrip en vertrouwen. Betrouwbaar en innovatief en midden in de samenleving; uniek in het benaderen en oplossen van vraagstukken, dat is SRO.

Beheer en onderhoud

Je wilt dat het beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed zowel duurzaam plaatsvindt, als binnen het afgesproken budget en met oog voor de huurders en gebruikers. Een partner met sterke affiniteit met de wereld van gemeenten (politiek en bestuurlijk) en een inlevend vermogen om de belangen van de diverse betrokkenen in dit speelveld te behartigen, is daarbij essentieel. SRO is als geen ander in staat om gemeentelijk vastgoed te beheren en onderhouden. Ook jouw portefeuillebeheer kun je bij ons onderbrengen.

Beheer en onderhoud

Exploitatie

Naast beheer en onderhoud van het gemeentelijke vastgoed, moet ook de exploitatie daarvan in goede handen zijn. Met een optimaal maatschappelijk rendement als resultaat doordat de exploitatie en facilitaire diensten door een betrouwbare partner worden uitgevoerd. SRO zorgt ervoor dat kassa’s bemenst zijn, de horeca draait en locaties fysiek schoon zijn. En meer: SRO ontwikkelt onder meer bewegingsprogramma’s en verzorgt vrijetijdsbesteding voor de meest uiteenlopende doelgroepen.

Lees meer
service1
Sportstimulering

Sportstimulering

Vitale mensen in een vitale samenleving is een doelstelling van iedere gemeente. Met onze jarenlange ervaring en innovatieve inzet van onder meer buurtsportcoaches draagt SRO aan dit maatschappelijke doel bij, met meerdere programma’s op het gebied van sport en bewegen. Voor wijkbewoners met overgewicht, rondhangende jongeren, eenzame senioren en ouders met peuters. Als bovenlokaal aanspreekpunt coördineren de buurtsportcoaches een passend sportaanbod voor iedereen. Samenwerking met regiogemeenten, patiëntenorganisaties en sportverenigingen is daarbij een belangrijke succesfactor.