Samenwerken in de wijk

Gezamenlijke doelen bepalen zodat een gezonde, vitale en leefbare wijk ontstaat, doet SRO met alle partners in een wijk: welzijnswerk, zorgsector, winkeliersvereniging, woningcorporatie en sportvereniging. Een aanpak die werkt en zorgt voor beweging in de wijk. Na een analyse van de wijk en in samenwerking met onze partners, formuleren wij een gericht en effectief sportbeleid; geconcretiseerd in activiteiten voor eerder vastgestelde doelgroepen. Niet alleen voor rondhangende jongeren, maar ook voor eenzame senioren, wijkbewoners met overgewicht en ouders met hun peuters. Een passend sportaanbod is belangrijk voor iedereen.

Seniorensport
Als bewegen voor één doelgroep van levensbelang is, dan is het wel voor senioren. Sportende senioren zijn (bewezen) minder vaak ziek en herstellen sneller na operaties. Een leven lang sporten zorgt er onder meer voor dat mensen op leeftijd niet vereenzamen en langer zelfstandig kunnen wonen. SRO heeft als geen ander deze doelgroep in het vizier, of het nou gaat om zwemmen of andere activiteiten.

Aangepast sporten
Voor alle kinderen zijn er verschillende schoolsportprojecten. Ook voor kinderen die extra aandacht nodig hebben op het gebied van gezondheid en bewegen. Bijvoorbeeld omdat ze nog niet deelnemen aan sportactiviteiten of omdat de motorische vaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden. Voor mensen met een beperking is het belangrijk dat zij geen drempels ervaren om te gaan sporten. Eén bovenlokaal aanspreekpunt kan deze drempels voor een groot deel wegnemen: SRO is dat bovenlokale aanspreekpunt. Samenwerking met regiogemeenten, patiëntenorganisaties en sportverenigingen uit de regio is hierin een belangrijke succesfactor.

Verenigingsondersteuning

Het besturen van een sportvereniging vraagt veel. De verscherpte regelgeving, hogere kosten en minder vrijwilligers maken het er niet gemakkelijker op. Besturen is soms een fulltime klus geworden. Met een goed ingericht sportservicepunt kan SRO voor een groeiend aantal gezonde sportverenigingen in jouw gemeente de aansturing faciliteren en vergemakkelijken. Niet door allerlei taken over te nemen, maar door samen met de besturen te zoeken naar optimale oplossingen. Een convenant Gezond gedrag op de velden zorgt al voor een prettiger sportklimaat en meer wederzijds begrip tussen scheidsrechter, spelers en publiek.verenigingsadvisering Amersfoort

Verenigingsondersteuning

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs spelen een cruciale rol bij het bevorderen van lichamelijke activiteit en het aanleren van gezonde levensstijlgewoonten. Ze inspireren en motiveren kinderen om plezier te hebben in bewegen. Ze stimuleren de leerlingen om ‘een leven lang te sporten’. Zo bestrijden zij op een professionele wijze overgewicht en inactiviteit.

SRO heeft een vakgroep met vakleerkrachten bewegingsonderwijs, die de gymles verzorgen op zowel het basis- als voorgezet onderwijs. Meer informatie over onze pool vakleerkrachten.