Vakleerkrachten bewegingsonderwijs

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs spelen een cruciale rol bij het bevorderen van lichamelijke activiteit en het aanleren van gezonde levensstijlgewoonten. Ze inspireren en motiveren kinderen om plezier te hebben in bewegen. Ze stimuleren de leerlingen om ‘een leven lang te sporten’. Zo bestrijden zij op een professionele wijze overgewicht en inactiviteit.

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs hebben specifieke kennis en expertise op het gebied van lichamelijke opvoeding. Ze werken met pedagogische en didactische benaderingen om de leerlingen op een veilige en effectieve manier te leren bewegen. Ze bieden activiteiten aan die de grove en fijne motoriek bevorderen, waardoor de leerlingen zichzelf beter kunnen beheersen en hun algemene ontwikkeling wordt gestimuleerd. Ook worden bij bewegingsonderwijs belangrijke sociale vaardigheden geleerd, zoals samenwerking, communicatie, leiderschap en respect voor anderen. Vakleerkrachten structuren activiteiten die teamwork en positieve interacties tussen leerlingen bevorderen, wat belangrijk is voor hun sociale en emotionele ontwikkeling.

Een vakleerkracht bewegingsonderwijs ontlast de groepsleerkracht tijdens de uren bewegingsonderwijs. Daarnaast kunnen zij ook voor andere taken worden ingezet, zoals voorbereiding van een avondvierdaagse, sportdagen, schoolkampen, schooltoernooien en andere zaken. Werken met een vakleerkracht draagt bij aan het behalen van het ‘gezonde school vignet’.

Een vakleerkracht Bewegingsonderwijs via SRO

SRO heeft een vakgroep met vakleerkrachten bewegingsonderwijs, die de gymles verzorgen op zowel het basis- als voorgezet onderwijs. Elke groep heeft een vaste vakleerkracht. Voordelen van het inhuren van vakleerkrachten via SRO zijn:

  • Werkdrukverlaging voor de groepsleerkrachten op school.
  • Alleen de daadwerkelijke ingezette uren van de vakleerkracht worden in rekening gebracht. Er zijn dus geen kosten tijdens vakanties, feestdagen en ziekte.
  • SRO organiseert regelmatig bijscholingen, intervisiemomenten en coaching voor de vakleerkrachten. De vakleerkrachten staan er niet alleen voor en kunnen gebruik maken van elkaars expertise.
  • SRO draagt zorg voor het werkgeverschap en de overheadkosten. Wij streven ernaar om een vervanger te regelen in geval van ziekte of afwezigheid.
  • De inzet van het leerlingvolgsysteem ‘Volg Mij’ om de motorische ontwikkeling van de kinderen te volgen en te ontwikkelen.
Vakleerkracht bewegingsonderwijs in gymzaal met gymtoestellen

Sport stimuleren op school

Het is belangrijk om extra aandacht te geven aan kinderen die nog niet deelnemen aan sportactiviteiten of van wie de motorische vaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden. Op het gebied van gezondheid en bewegen hebben we verschillende schoolsportprojecten.

Enkele voorbeelden:

  • schoolsporttoernooien, in samenwerking met de sportverenigingen/sportorganisaties uit jouw gemeente
  • een sportkennismakingsproject, in samenwerking met de sportverenigingen/sportorganisaties uit jouw gemeente, activeert deelnemen aan sport.

Voor meer informatie: bezoek schoolsportamersfoort.nl om een goed beeld te krijgen van de activiteiten die we kunnen organiseren.