Publiek-publiek-samenwerken

Gemeenten werken steeds meer met elkaar samen in wat een publiek-publieke samenwerking heet. Er ontstaan bovendien steeds meer gemeentelijke (sport)bedrijven. Zo zetten gemeenten beheer en exploitatie op afstand én realiseren zij een zakelijkere bedrijfsvoering dan voorheen.

Als gemeente werk je samen met SRO in zo’n publiek-publieke samenwerking. Aanbesteden is dus niet nodig! Je hebt de mogelijkheid ieder jaar afspraken te maken, zo kun je flexibel meebewegen met politieke en bestuurlijke actualiteiten en verschuivingen. Door onze jarenlange ervaring beschikt SRO over politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Wij weten welke informatie nodig is en op welk moment.

Samenwerken met SRO

SRO zorgt voor:

  • veilige en schone accommodaties en we houden ons natuurlijk aan de wettelijke regels voor onderhoud en exploitatie
  • duurzaam, overzichtelijk en planmatig onderhoud, zodanig dat bezoekers er (bijna) geen hinder van ondervinden
  • een goede programmering en gastvrijheid bij de sportieve programma’s voor een vitale samenleving

De werkzaamheden worden ondergebracht in een joint venture, waarvan de gemeente en SRO aandeelhouders zijn. De gemeente stelt als mede-aandeelhouder de opdracht en de begroting vast. Zo creëer je optimale invloed en bieden wij maximale transparantie.

Je profiteert door samenwerking met SRO van onze kennis en expertise, opgedaan in tal van gemeenten. Door onze schaalgrootte leveren wij deskundigheid op het gebied van beheer, onderhoud en exploitatie van gemeentelijk vastgoed, sportstimulatie en facilitaire diensten.

Spelregels

Een publiek-publieke samenwerking onderscheidt zich op een aantal punten van een aanbesteding aan een marktpartij. Een gemeente kan onder bijzondere omstandigheden opdrachten direct, zonder toepassing van de Europese aanbestedingsregels, gunnen aan rechtspersonen die geen deel uitmaken van de gemeente. Wel moet er een mate van controle bestaan, die lijkt op die van gemeentelijke diensten. Voorwaarde is dat de rechtspersoon waaraan gegund wordt, een zodanige relatie heeft met de gemeente dat ze beschouwd kan worden als gemeentelijke dienst, ook al is ze dat formeel niet. SRO heeft veel kennis van en ervaring in het oprichten en inrichten van een Joint Venture, die voldoet aan wet- en regelgeving.

Politieke sensitiviteit

SRO heeft uitgebreide ervaring in het werken met en voor gemeenten. Daardoor hebben onze medewerkers een goed gevoel voor politieke-bestuurlijke verhoudingen en voor politieke processen. We hebben kennis van het beheren, onderhouden en exploiteren van gemeentelijke accommodaties, maar ook van jou als opdrachtgever en eigenaar van de voorzieningen. Een enorme toegevoegde waarde. We weten welke informatie nodig is voor de wethouder of de ambtelijke organisatie. Daarmee onderscheiden we ons in de markt. Wij weten wat voor een gemeente belangrijk is.

Schaalvoordelen

Door kwalitatief hoogwaardig beheer en onderhoud en gebruiksvriendelijke exploitatie stelt SRO maatschappelijke organisaties in staat om hun functie goed uit te oefenen. Mensen, organisaties en verschillende beleidsvelden met elkaar verbinden, is dan ook een neveneffect van ons werk. We zoeken de samenwerking met specialisten van andere gemeentelijke organisaties op het vlak van welzijn, onderwijs of zorg.

  • efficiënte bedrijfsvoering
  • inverdieneffecten
  • inkoopvoordelen
  • vergroten deskundigheid
  • vermogen tot innovatie en productontwikkeling

Bekijk onze video

Bekijk onze video