SRO weet wat er speelt

Je wilt een samenwerkingspartner die zowel zakelijk is als veel affiniteit met en kennis van gemeentelijke vraagstukken heeft. Daarin is SRO uniek: wij staan dicht bij gemeenten en dragen als partner van lokale overheden actief bij aan het behalen van door gemeenten gewenste beleidseffecten. Samen met gemeente én met de gebruikers van het gemeentelijke vastgoed wordt bepaald wat de wensen zijn voor het maatschappelijk vastgoed. En hoe SRO zowel de gemeente als eigenaar van het gemeentelijk vastgoed en de gebruikers van het vastgoed vanuit haar expertise het beste kan ontzorgen en ondersteunen.

Samenwerken

Zo zorgen wij in samenspraak met de gebruikers en gemeentelijke opdrachtgevers voor goed onderhouden, gezond, vitaal, prettig en toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed. Enkele gemeentelijke beleidsterreinen waaraan SRO bijdraagt:

  • gezondheid/preventie
  • onderwijs
  • leefbaarheid
  • eenzaamheidsbestrijding
  • duurzaamheid
Samenwerken

Joint Venture

Gemeenten werken steeds meer met elkaar samen in wat een publiek-publieke samenwerking heet. Er ontstaan bovendien steeds meer gemeentelijke (sport)bedrijven. Zo zetten gemeenten beheer en exploitatie op afstand én realiseren zij een zakelijkere bedrijfsvoering dan voorheen.

Als gemeente werk je samen met SRO in zo’n publiek-publieke samenwerking. Aanbesteden is dus niet nodig! Je hebt de mogelijkheid ieder jaar afspraken te maken, zo kun je flexibel meebewegen met politieke en bestuurlijke actualiteiten en verschuivingen. Door onze jarenlange ervaring beschikt SRO over politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Wij weten welke informatie nodig is en op welk moment.