SRO weet wat er speelt

Je wilt dat het beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed zowel duurzaam plaatsvindt, als binnen het afgesproken budget en met oog voor de huurders en gebruikers. Een partner met sterke affiniteit met de wereld van gemeenten (politiek en bestuurlijk) en een inlevend vermogen om de belangen van de diverse betrokkenen in dit speelveld te behartigen, is daarbij essentieel. SRO is als geen ander in staat om gemeentelijk vastgoed te beheren en onderhouden. Ook jouw portefeuillebeheer kun je bij ons onderbrengen.

Ieder gebouw heeft specifieke kenmerken en vereist een passend beheer en onderhoud. Denk aan klimaateisen van een bibliotheek of museum; onderhoud van monumenten; het effect van chloordampen op materialen in een zwembad en aan de behandeling tegen wind, zand en zout op locaties aan zee.

Elkaar begrijpen van belang voor samenwerking
SRO herkent en erkent als maatschappelijk ondernemer in vastgoed dat gemeenten meer willen dan alleen maar goed beheer. ‘Elkaar begrijpen’ is noodzakelijk voor een goede samenwerking. SRO bied je een goede relatie met de gebruiker en kennis en ervaring van de (politieke) omgeving.

Portefeuillebeheer
Door jouw portefeuillebeheer bij ons onder te brengen, kun je alle gemeentelijke voorzieningen rendabel exploiteren. Met als gevolg: minder leegstand, minder kosten.

Duurzaam

Beheer en onderhoud gaat ook over maatregelen die ervoor zorgen dat het gebouw weer jaren mee kan, of het nou installaties voor water, verlichting, ventilatie en verwarming of over schilder- en reparatiewerk gaat. SRO biedt integraal en duurzaam beheer en onderhoud, binnen het afgesproken budget, met oog voor de bezoekers en gericht op resultaat. En dat 24 uur per dag, 7 dagen per week. Verder zorgen wij voor het meerjaren technisch, juridisch en administratief beheer van gemeentelijke accommodaties en multifunctionele gebouwen.

Energieneutraal
In de accommodaties die SRO exploiteert, investeren wij risicodragend in de verduurzaming van dit gemeentelijk vastgoed. Zo dragen wij bij aan de energieneutrale doelstellingen van gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn ledverlichting in sporthallen en zonnepanelen op sportaccommodaties.afspraak maken

Beheer en onderhoud sportvelden

Een bijzondere expertise is het beheer en onderhoud van sportvelden. SRO onderhoudt de velden of het gehele sportcomplex in samenspraak met de vereniging. Samen bekijken we wat moet worden gedaan binnen welke termijnen en wat de vereniging eventueel zelf kan doen. We maken een helder overzicht van de kosten voor de verschillende opties. SRO heeft de specialistische kennis om sportvelden aan te leggen. Ook dat doen we altijd in overleg met de vereniging.