SRO beheert en onderhoudt sportvelden en -terreinen in de gemeenten Haarlem, Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk. Ons doel is om deze velden in goede staat van onderhoud te houden, zodat met ingang van het nieuwe sportseizoen er op goede velden gesport kan worden. Beregenen is een van de maatregelen om deze velden kwalitatief goed te houden. Wij houden ons daarbij aan de voorschriften van het betreffende waterschap.

Regio Kennemerland
Het Hoogheemraadschap van Rijnland (hieronder valt Haarlem) hanteert op dit moment geen verbod op onttrekking van het oppervlaktewater, ook geen inundatie verbod.

Regio Eemland
Het waterschap Vallei en Veluwe (hieronder vallen Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk) heeft wel besloten dat voor een groot deel van haar werkgebied vanaf 2 juli een verbod geldt voor het oppompen van water uit sloten, beken en kanalen.

Op dit verbod zijn twee uitzonderingen:

  1. Het onttrekken van grondwater (via een bron) is nog steeds toegestaan.
  2. Ook toegestaan is het onttrekken van oppervlaktewater vanuit het Valleikanaal, de Heiligenbergerbeek/Woudenbergse Grift, de Eem, de Arkervaart en de Zijdewetering/Krakerswijk.

Wij beregenen ruim 30 sportvelden in de regio Eemland op deze manier. Het gebruik van leidingwater wordt tot het uiterste minimum beperkt en vindt slechts plaats op 7 velden. De velden die we niet beregenen zijn bijvoorbeeld kunstgras velden en terreinen, asfaltvelden of terreinen die niet of minder in gebruik zijn voor wedstrijdsport. Bij de velden van de korfbalvereniging Soesterkwartier, handboogschietvereniging Centaur en de hondensportverenigingen ontbreekt de mogelijkheid tot beregenen.

Indien de voorschriften van het waterschap wijzigen zullen wij waar nodig de beregening van de sportvelden aanpassen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van het waterschap: https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/nieuwsberichten-0/2018/juli/kopie/

https://www.rijnland.net/actueel/droogte-in-rijnland/q-as

Deel dit artikel

Kopieer link