SRO beheert en onderhoudt sportvelden en terreinen in de regio Haarlem, Amersfoort en Bunschoten. Ons doel is om deze velden in goede staat van onderhoud te houden, zodat met ingang van het nieuwe sportseizoen er op vitale velden gesport kan worden. Beregenen is een van de maatregelen om deze velden kwalitatief goed te houden. Wij houden ons hierbij aan de voorschriften van het betreffende waterschap.

Regio Kennemerland
Het Hoogheemraadschap van Rijnland (hieronder valt Haarlem) hanteert op dit moment geen verbod op onttrekking van het oppervlaktewater, ook geen inundatie verbod. Klik hier voor meer informatie.

Regio Eemland
Vanwege de aanhoudende droogte neemt het Waterschap Vallei en Veluwe (hieronder vallen Amersfoort en Bunschoten) extra maatregelen per vrijdag 26 augustus. Hierdoor is beregening met grondwater van sportvelden alleen nog toegestaan tussen 22.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends. Klik hier voor meer informatie.

Indien de voorschriften van het waterschap wijzigen zullen wij waar nodig de beregening van de sportvelden aanpassen.