Zo zorgt SRO voor soepel georganiseerde verkiezingen in Amersfoort. Een kijkje achter de schermen.

Op 15 maart waren de Provinciale- en Waterschapsverkiezingen. De kiezer gaat naar het stembureau in de buurt, meldt zich aan, brengt zijn of haar stem uit en staat een paar minuten later weer buiten. Maar aan deze kortdurende activiteit gaan bij SRO maanden aan voorbereiding vooraf, en heel veel mankracht rond de verkiezingsdagen zelf. SRO zorgt er in opdracht van de Gemeente Amersfoort voor dat alle stembureaus goed toegankelijk zijn, en dat alle middelen aanwezig zijn om de verkiezingen soepel te laten verlopen. Bert van den Brom, manager Vastgoed Service & Onderhoud, leidt dit project samen met Peter de Wilde, manager Vastgoed Eemland. Bert vertelt meer over de werkzaamheden die achter de verkiezingsschermen plaatsvinden.

De voorbereidingen

De voorbereidingen voor deze verkiezingen zijn vorig jaar al gestart. Bert: “In oktober beginnen de gesprekken met de gemeente. De gemeente bepaalt het aantal stembureaus en de locaties. Als de basis rond is gaan wij in overleg: we inventariseren per locatie of deze aan alle gestelde eisen voldoet. Dit gaat over toegankelijkheid, maar ook over de vragen zoals: is er voldoende licht en kunnen de stemhokjes op voldoende afstand van elkaar geplaatst worden? Vanaf januari gaan we alle locaties ook langs en maken we afspraken met de beheerders over praktische zaken: krijgen we sleutels, hoe laat kunnen we naar binnen, is er een alarm? Als die informatie verzameld is, gaan we plannen en mensen verzamelen die willen helpen.”

De dagen voor de verkiezingen

In de dagen voor de verkiezingen wordt alles logistiek in gereedheid gebracht. De parkeerplaats van SRO vult zich met gehuurde AVIS busjes, dit jaar maar liefst 33 stuks, voor alle transport. Bert: “Maandag zijn we druk met het inladen van alle benodigdheden voor de levering op dinsdag. Per bus worden de benodigdheden voor 4 à 5 stembureaus ingeladen.

Op dinsdag starten we om 8 uur ‘s ochtends: in tweetallen gaan onze mensen op pad om alle 88 stemlocaties in te richten. Dit gaat tot de avond door. Ondanks de strakke planning en grondige voorbereiding gaat er soms iets anders dan verwacht. Dan is het een kwestie van snel schakelen. In een van de sportzalen was bijvoorbeeld een sportactiviteit bezig op het afgesproken opbouw moment. We hebben hier de spullen apart gezet, en zijn op een later moment teruggekomen om op te bouwen.”

Bijzondere stemlocaties

Onder de stembureaus zijn ook een aantal bijzondere locaties. Zo zijn er extra toegankelijke bureaus voor minder valide mensen en prikkelarme bureaus. Bert vertelt: “Hiervoor zorgen we dat er eerst een proefopstelling wordt neergezet. De gemeente gaat deze vervolgens testen met behulp van een aantal minder valide mensen om te checken of alles naar wens en behoefte werkt. Zo niet, dan kunnen we nog tijdig aanpassingen doen. Ook de IKEA is een bijzondere stemlocatie: hier is in de parkeergarage een drive through stembureau gecreëerd en hoeven stemmers hun auto dus niet uit.”

Verkiezingsdag

De verkiezingsdag start vroeg! Bert: “De eerste groep medewerkers verzamelt om 5 uur om de stemkisten klaar te zetten. Deze zijn door de gemeente gefaciliteerd en bevatten stembiljetten en andere belangrijke benodigdheden. Om 6 uur vertrekken 60 van onze collega’s met de stemkisten richting de bureaus. Hier is tijdsdruk: de bureaus moet immers om half 8 geopend worden. Maar dat is ook deze keer weer super goed gegaan en alle 88 locaties konden op tijd de deuren openen.

Wanneer de stembureaus sluiten komen we weer met 70 man in actie. De bureaus doen zelf de eerste telling op partij niveau. Zodra ze klaar krijgen wij via de gemeente een seintje dat de stembiljet kratten opgehaald kunnen worden. Een groep van 18 man brengt vervolgens de gesealde kratten met stembiljetten naar een centrale locatie waar de stemmen nogmaals, maar nu op persoonsniveau, worden geteld door medewerkers van de CSO, Centrale Stem Opneming. De andere 52 gaan in tweetallen op pad om de dinsdag geplaatste inrichting weer op te halen en uiteindelijk weer in de SRO opslag te plaatsen.”

The day(s) after

De verkiezingen zijn klaar en de stemmen geteld. Maar daarmee zijn de activiteiten van SRO nog niet klaar. De sporthal waar de stemmen zijn geteld moet weer in de originele staat worden hersteld. Ter bescherming is hier de vloer afgedekt. Deze beschermlaag moet worden verwijderd. Gehuurde tafels en stoelen worden weer opgehaald en lege kratten moeten terug naar het gemeentehuis.

Het waren voor SRO medewerkers een aantal pittige, maar mooie dagen. Bert: “Woensdagochtend was ik om 05.00 bij SRO en ging ik om 04.00 pas weer naar huis. Het is vermoeiend, maar geeft ook heel veel voldoening. Sowieso is het fijn dat de gemeente Amersfoort ook dit jaar weer super tevreden was over ons werk. Maar we doen het als SRO ook echt als team en dat geeft een fantastisch gevoel.”

Opgebouwde stemhokjes verkiezingen 2023