Namens de gemeente Amersfoort realiseert SRO als gedelegeerd projectmanager een nieuw sportpark. Het gaat om de herinrichting van een terrein dat braak is komen te liggen na de sloop van een zwembad. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk circulair uitgevoerd.

We spreken met projectmanager maatschappelijk vastgoed Auke IJkema. Binnen de organisatie van SRO is
hij verantwoordelijk voor de nieuwbouw en renovatie van maatschappelijke voorzieningen. Het gaat onder
meer om sportvastgoed waaronder sporthallen en zwembaden, maar ook om multifunctionele accommodaties zoals het veelbesproken Eemhuis: ‘Zo werk ik op dit moment ook aan de realisatie van twee nieuwe sportzalen in de wijken Schothorst en Vathorst. Bij al deze projecten werk ik namens de gemeente Amersfoort als gedelegeerd projectmanager. Ik realiseer ze binnen de gestelde kaders en geef operationeel leiding aan het proces. Dit project heeft betrekking op de herinrichting van een terrein in de wijk Liendert dat braak is komen te liggen na de sloop van een zwembad. Ook worden er sociale huurwoningen gebouwd. Wij nemen de herontwikkeling van de sportvoorzieningen voor onze rekening. Naar de wens van de gemeente zullen we de werkzaamheden zoveel mogelijk circulair uitvoeren. In dit verband heeft het project de status van een pilot.’

Oogsten
‘Het terrein is nu in gebruik bij een florerende Jeu-de-boules vereniging. Ze beschikken over verschillende binnen- en buitenbanen waarop ze ook internationale toernooien organiseren. Zij gaan samen met een tennis- en handbalvereniging een sportpark vormen. Er worden vijf nieuwe tennisvelden, een nieuw handbalveld en een nieuw clubgebouw gerealiseerd. De banen en het clubgebouw van de jeu-de-boules vereniging worden gerenoveerd. Dat de werkzaamheden zoveel mogelijk circulair moeten worden uitgevoerd, spreekt mij persoonlijk erg aan. We moeten breder gaan kijken naar wat goed is voor mens, dier en natuur. Het draagt ook bij aan de verhoging van het maatschappelijk rendement van dit project We bouwen demontabel en hergebruiken materialen, waarbij we deze materialen om voor de hand liggende redenen zoveel mogelijk binnen de grenzen van de stad oogsten. We maken eerst een inventarisatie van wat er al beschikbaar is en wat er binnen de scope van dit project nog beschikbaar komt.’

Lees hier het gehele artikel in de digitale versie van Vastgoedsturing (blz. 38/39)