Een uitspraak van de voorzieningenrechter Midden-Nederland van 28 december jl. over het al dan niet verplicht controleren van het coronatoegangsbewijs in een zaak rondom het leszwemmen in een zwembad in Hilversum is bestudeerd door het kabinet. Hieronder de formele reactie:

Standpunt kabinet over CTB-plicht zwembaden en zwemlessen
Naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland over het gebruik van CTB in een zwembad in Hilversum, stelt het kabinet het volgende:

  • Aangezien de uitspraak een individuele casus betrof, heeft deze geen gevolgen voor het nu geldende landelijke beleid rondom zwembaden;
  • De voorzieningenrechter kwam tot de conclusie dat hier geen CTB-plicht geldt op basis van een combinatie van twee argumenten:
    • Zwemles (A,B, en C-diploma) is gericht op het verkrijgen van zwemvaardigheid en betreft daarom geen sport;
    • Het betreffende zwembad wordt (bijna) uitsluitend gebruikt voor de zwemdiploma’s A, B en C en is hier ook specifiek op ingericht;
  • Zwembaden zijn over het algemeen locaties voor de beoefening van sport, waar óók zwemles wordt aangeboden;
  • Voor de publieke binnenruimte van een locatie voor de beoefening van sport (waaronder ook de kleedkamers) geldt een CTB-plicht voor publiek vanaf 18 jaar;
  • Daarom blijft de huidige (landelijke) regel, waarbij de CTB-plicht geldt voor zwembaden overeind.

Bovenstaand betekent dat in de SRO zwembaden de bezoekers van 18 jaar en ouder een coronatoegangbewijs moeten laten zien. Ook ouders en begeleiders van de zwemleskinderen.

Tenslotte: We weten dat de meningen over het coronatoegangsbewijs uiteenlopen en hierover wordt gediscussieerd en dat moet ook kunnen. Wel vragen we je dit te doen op een respectvolle wijze en in gedachten te houden dat ons team deze regels moet uitvoeren en hier zelf geen invloed op heeft.