Maatschappelijke relevantie van Wmo-woningaanpassingen telt voor SRO

Een traplift, een drempelhulp, een inloopdouche… inwoners kunnen deze woningaanpassingen aanvragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bij de gemeente Amersfoort hadden de Wmo-consulenten er de handen vol aan. Toen ze het hele werkpakket wilden uitbesteden, kwamen ze bij SRO terecht. Peter de Wilde, manager vastgoed regio Eemland: ‘We willen maatschappelijk relevant zijn en het Wmo-werkpakket biedt toegevoegde waarde.’

Sinds 2019 verwerkt SRO jaarlijks zo’n 300 aanvragen, variërend van het plaatsen van een douchebeugel tot gelijkvloerse aanbouw. De Wmo-consulenten van de gemeenten deden de coördinatie ervan aanvankelijk zelf, maar dat was niet hun expertise en kostte veel tijd. ‘Wij konden de gemeente ontzorgen van aanvraag tot en met realisatie,’ vertelt Peter de Wilde.

Dankbaar
SRO beheert en exploiteert gemeentelijk vastgoed in de regio Eemland en de regio Kennemerland. Daaronder vallen onder andere zwembaden, gemeentehuizen, sporthallen, multifunctionele accommodaties, rioolgemalen en monumenten. De Wilde: ‘Om dit beheer goed uit te voeren, beschikken we over een omvangrijke technische dienst met alle disciplines in eigen huis, waaronder timmerlieden, schilders, elektriciens en loodgieters.’ Voor SRO vormt het Wmo-werkpakket een waardevolle aanvulling. De Wilde: ‘Het werk sluit goed aan bij onze portefeuille en onze wens om maatschappelijk relevant te zijn. En het is dankbaar werk dat we met veel plezier doen. Met een woningaanpassing kunnen we zorgen dat mensen zich beter kunnen bewegen in hun eigen woning en misschien weer jaren zelfstandig kunnen wonen.’ ‘Dat maakt het werk extra leuk voor onze medewerkers, die niet voor niets bij SRO werken. Ze zijn vaak meer op de mensen gericht en herkennen het belang van hun werk. Dat waarderen bewoners en dat horen we ook terug van de Wmo-consulenten die bewoners nabellen om te vragen of alles goed is gegaan. Zo geeft deze opdracht een stukje voldoening aan alle partijen: gemeente, bewoners en onszelf.’

Alles in eigen huis
De samenwerking kwam op organische wijze tot stand. De Wilde: ‘De afdeling Wmo was eigenlijk op zoek naar een aannemer. Maar toen ze bij de afdeling vastgoed informeerde over een geschikte partner, kregen ze het advies om contact met ons op te nemen.’ Na drie proefopdrachten werd de zaak beklonken. ‘SRO komt voort uit de gemeente Amersfoort. De gemeente Amersfoort is aandeelhouder, samen met de gemeente Haarlem. Door de opdracht bij SRO neer te leggen, kon de gemeente een duur en tijdrovend aanbestedingstraject voorkomen. Alleen dat al werkte in ons voordeel. En doordat wij alle disciplines in eigen huis hebben, kunnen we ook nog eens goedkoper en sneller werken dan de meeste aannemers. Een win-winsituatie.’

Bekijk hier de digitale versie van het magazine.