Bij de traditionele wijze van visueel inspecteren van de vastgoedobjecten gaan onze technisch vastgoedbeheerders langs de gebouwen. Zij inspecteren het object, leggen gebreken vast met foto’s en verwerken het geheel in het meerjaren onderhoudsprogramma. Een zeer effectieve werkwijze, die wij ook zeker op deze manier blijven doen.
​​​​
Echter, soms brengt een inspectie ook allerlei uitdagingen met zich mee omdat gebouwdelen niet of heel moeilijk bereikbaar zijn met een inspectieladder. Een mooi voorbeeld is de Onze-Lieve-Vrouwetoren. Vanaf de 3 omlopen is er een gedeelte visueel te inspecteren, maar een heel groot gedeelte ook niet. In 2016 hebben we daarom de Monumentwacht ingezet, die door te abseilen 1 kant van de toren volledig geïnspecteerd hebben.
In 2022 hebben we dit met een drone uitgevoerd. De drone heeft de toren volledig in beeld gebracht, hier is een 3-model van gecreëerd en op dat model zijn alle gebreken vastgelegd. De drone is zo nauwkeuring dat scheurvorming tot de millimeter nauwkeuring te monitoren is en in het zwartste scenario dat de toren een keer afbrandt, deze dan tot op het kleinste detail na te bouwen is op basis van dit model.

Een paar jaar geleden hebben wij een adviesnotitie opgesteld met als uitgangspunt dat de toren in 2030 gerestaureerd moet worden. Het 3d-model vormt de basis van de ontwikkeling van een projectplan. Als we over een aantal jaar de toren weer door een drone laten inspecteren dan vergelijkt de software de gebreken automatisch en genereert dan een overzicht waaruit afgeleid kan worden of gebreken verslechteren of stabiel zijn.

Drone staat voor de Onze Lieve Vrouwen toren in Amersfoort