Sporten en bewegen zijn enorm belangrijk als onderdeel van een gezonde leefstijl. De coronacrisis heeft dat opnieuw aangetoond.  SRO, de full-service vastgoedpartner voor gemeenten, helpt ook bij het uitvoeren van gemeentelijk sportbeleid.

De coronacrisis heeft er het afgelopen jaar flink ingehakt. Door alle beperkingen waren de accommodaties grotendeels dicht en zijn inwoners anders of minder gaan sporten. ‘En dat terwijl de coronacrisis opnieuw de noodzaak van sporten en bewegen heeft aangetoond’, zegt strategisch adviseur John Machiels van SRO.

Integrale benadering
‘Wij faciliteren verenigingen hun werk zo goed mogelijk te doen en wij stimuleren bewoners met achterstand in sportdeelname tot sporten en bewegen’, zegt Machiels. ‘We richten ons op het beheren en exploiteren van gemeentelijk vastgoed, zoals zwembaden en locaties voor binnen- en buitensport. Ook organiseren onze buurtsportcoaches tientallen activiteiten en faciliteren we het bewegingsonderwijs in Amersfoort.’

Machiels pleit voor een meer integrale benadering. ‘Het gaat om een gezonde leefstijl, waarin sporten en bewegen een belangrijk onderdeel is. Als je kijkt naar hoe het sportbeleid zich heeft ontwikkeld, dan valt op dat het vooral is gericht op de georganiseerde sport. Terwijl het moet gaan om bewegen en de bijdrage daarvan aan een gezonde leefstijl. Sport is daarin een belangrijk onderwerp. Veel gemeentelijk geld gaat naar sportvoorzieningen, zonder dat er verbindingen worden gelegd met gezondheidsbeleid of zaken die in de meest brede zin bijdragen aan een gezonde leefstijl. De verbindingen met acties in het sociaal domein of met een preventie akkoord komen vrij moeizaam tot stand. Dat moet beter.’

SRO bepleit een bredere ‘inbedding’ van gemeentelijk sportbeleid in beleid gericht op een gezonde leefstijl. Het kan bijvoorbeeld gaan om gezonde sportkantines of om meer professionals bij verenigingen, maar ook om het organiseren van wandeltochten. Machiels: ‘Het zou bijvoorbeeld enorm helpen als we kunnen regelen dat kinderen dagelijks tijdens of na school een uur bewegen.’

Uitdagend en veilig
Het sporten onder en na schooltijd is een eerste stap. SRO wil met de vakleerkrachten de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op basisscholen verhogen en de continuïteit van de lessen borgen. Marianne Grim, coördinator van de vakgroep bewegingsonderwijs van SRO: ‘Niet meer de eigen meester of juf die ook in de gymzaal lesgeeft, maar een docent lichamelijke opvoeding.’ Dat mes snijdt volgens haar aan twee kanten. ‘De werkdruk van de klassenleerkracht wordt verlicht, en de vakleerkracht weet precies waar een goede en uitgebalanceerde gymles aan moet voldoen en hoe de les uitdagend en tegelijkertijd veilig blijft.’ Op jonge leeftijd wordt de basis gelegd voor het bewegen. ‘Het is daarom van belang dat kinderen bewegen leuk vinden. Als je iets leuk vindt, blijf je het doen. Dat helpt in de strijd tegen het vele stilzitten’, aldus Grim.

Naast de vakleerkrachten heeft SRO ook een groot team van buurtcoaches. Zij ontwikkelen bewegingsprogramma’s in buurten en verzorgen vrijetijdsbesteding voor de meest uiteenlopende doelgroepen. Met als doel zoveel mogelijk inwoners van Amersfoort in beweging te brengen. Om dit voor elkaar te krijgen werken zij intensief samen met andere professionals in de wijken, scholen en organisaties.

Bekijk het pdf bestand VNG juni 2021.