Een hectisch jaar met veel ups en downs. Een jaar waarin we hebben moeten leren om anders te werken. Een deel van dit ‘nieuwe werken’ zullen we ook na deze coronaperiode voortzetten. Men zal vaker thuiswerken. We zullen meer inzetten op video-vergaderen met collega’s die anders veel moeten reizen: dit levert tijd op en is duurzamer. Wel hebben we geleerd dat fysiek contact heel belangrijk is. Je wilt elkaar kunnen zien en ook infomeel kunnen bijpraten. Dit soort interactie leidt tot innovatie en betere ideeën.

Het jaar begon positief. Op 1 januari startte onze samenwerking met gemeente De Bilt. Het accommodatiebestand werd uitgebreid met zwembad Brandenburg, de Kees Boekehal in Bilthoven en de multifunctionele accommodatie De Vierstee in Maartensdijk.

Alle sportaccommodaties dicht
Helaas moesten wij vanwege Covid-19 op maandag 16 maart de deuren sluiten van onze sporthallen, gymzalen, zwembaden en buitensportaccommodaties. Ook de activiteiten van onze buurtsportcoaches werden stilgelegd. Veel collega’s moesten andere werkzaamheden doen of thuiswerken. Positief was dat er gezocht werd naar andere mogelijkheden om onze klanten betrokken te houden. Zo werden er beweegfilmpjes voor de volwassen doelgroep gemaakt en voor de zwemleskinderen Vinnie en Octie filmpjes met een ‘prijsvraag’. De afdelingen Groen en de Technische Dienst gingen aan de slag met groot onderhoud van de velden en accommodaties.

Ook heeft de TD dit jaar van de gemeente Amersfoort de opdracht gehad om de woningaanpassingen, in het kader van de WMO, uit te voeren. Deze opdracht kende door Covid-19 ook een bijzondere start. Maar we zijn er wel erg blij mee.

Vanaf 28 april mochten onze buurtsportcoaches langzaam weer starten met buitenactiviteiten voor de jeugd; ook de buitensportverenigingen begonnen weer. De binnensportaccommodaties en de zwembaden gingen half mei weer open en mochten alle doelgroepen weer verwelkomen. Uiteraard met beperkende maatregelen waaronder de 1,5 meter afstand. In oktober kregen we weer te maken met strengere maatregelen in de sport en moesten zelfs de zwembaden 2 weken sluiten.

Kortom een moeilijke tijd, ook financieel gezien. Wel zijn er vanuit de overheid diverse compensatieregelingen opgesteld. Echter door alle beperkende maatregelen qua bezoekersaantallen hebben we natuurlijk minder inkomsten. Vooral zwembaden met veel recreatief zwemmen hebben het moeilijk. Vanuit het ministerie van VWS is de vraag aan ons, exploitanten en VSG (waar ik vanuit mijn rol bij de VSG ook mocht aansluiten) gesteld, om te kijken hoe de zwembaden extra kunnen worden ondersteund.

Ook de BTW-vrijstelling op sport heeft ons nog een groot deel van het jaar flink bezig gehouden. In oktober kregen we het bericht dat de belastingdienst ons als winstbeogend aanmerkt.

Mooie projecten
Er zijn veel projecten gestart dit jaar. We denken aan duurzaamheid en brengen via allerlei data onze CO2-footprint in kaart. Aan de hand van deze footprint kunnen we gericht actie nemen en gaan wij met SDG’s aan de slag om CO2-uitstoot te reduceren. De projectgroep Vitaliteit is gestart. In november hebben we een ‘beweegchallenge’ ingezet voor de hele organisatie. Ook zijn er diverse onlinecursussen geweest over ‘balans in je werk’, voeding e.d.

Een nieuwe Joint Venture SRO Huizen BV
Ondanks dat we het jaar afsluiten met dichte sportaccommodaties en geen activiteiten van de buurtsportcoaches is er ook positief nieuws. De gemeente Huizen heeft besloten per 1 januari 2021 met ons te gaan samenwerken voor het beheer en de exploitatie het Sportcentrum De Meent, sporthal Wolfskamer, openluchtzwembad Sijsjesberg en de gemeentelijke gymzalen.

Het afgelopen jaar is voor velen een lastig jaar geweest. Alhoewel we 2021 starten met gesloten accommodaties, kijken we uit naar een positiever jaar waarin we gaan verder werken binnen ‘het nieuwe normaal’. Dat zal veel inzet, flexibiliteit en inventiviteit betekenen. Maar daar gaan we voor!

Namens alle collega’s van SRO wensen we jullie prettige feestdagen en een sportief en bovenal gezond 2021. Het afgelopen jaar heeft ons laten zien hoe ongelooflijk belangrijk dat is.