Eerste Amersfoortse sportverenigingen ontvangen Certificaat Uniek Sporten

SRO wil mensen in beweging krijgen. Sporten is niet alleen belangrijk voor onze gezondheid en ons welzijn, het kan ook ons zelfvertrouwen vergroten, sociale interactie bevorderen en stress verminderen. Voor mensen met een beperking heeft sporten veel meer uitdagingen. Vaak is niet duidelijk of een aanbieder aan hun specifieke behoeftes tegemoet kan komen. Het certificaat Uniek Sporten biedt uitkomst. Eefke Vroemen, buurtsportcoach aangepast sporten, zet zich er namens SRO voor in om zoveel mogelijk Amersfoortse sportverenigingen te certificeren.

Wat is het certificaat Uniek Sporten?

Het certificaat is een initiatief van het Fonds Gehandicaptensport. Het heeft als doel om sportaanbieders te stimuleren om sporten voor mensen met een beperking toegankelijker te maken. Maar het werkt twee kanten op: Waar het voor de aanbieder de kroon op hun inspanningen is om gecertificeerd te worden, zorgt het voor de sporter dat in 1 oogopslag duidelijk is waar ze terecht kunnen.

Op de website unieksporten.nl worden alle aanbieders met aangepast sportaanbod vermeld. Daarbij wordt kenbaar gemaakt welke aanbieders in bezit zijn van het certificaat. Zo kun je er er zeker van zijn dat deze aanbieder al langere tijd aangepast sporten aanbiedt en dat het een goed geïntegreerd onderdeel van het aanbod is.

Het belang van het certificaat

Eefke legt uit: “Mensen met een beperking vormen een grote groep die niet sport. Vaak is er wel begeleiding in de vorm van fysiotherapie, maar de overgang naar reguliere sportaanbieders is te groot. En dat is zonde, want beweging is voor iedereen belangrijk. Het certificaat maakt sportaanbieders bewust van de voorwaarden waaraan aangepast sportaanbod moet voldoen en maakt dat sporters weten dat ze hier ook echt op de juiste plek zijn. Zo wordt het gemakkelijker voor mensen met een beperking om aan het reguliere sportaanbod deel te nemen.
Daarmee draagt het bij aan de maatschappelijke inclusie van mensen met een beperking. Soms heeft een beperking als gevolg dat mensen zich gaan isoleren. Door deel te nemen aan sportactiviteiten plaatsen zij zich weer midden in de maatschappij en kunnen zij hun sociale netwerk uit te breiden. Het zorgt voor structuur en een doel.
Dit heeft een positief effect. We zien mensen die door regelmatig sporten meer zelfvertrouwen krijgen, beter voor zichzelf gaan zorgen en zelfs de stap nemen om een zinvolle dagbesteding op te pakken. Zo kan een kleine aanpassing leiden tot een betere kwaliteit van leven.”

Eerste Amersfoortse sportverenigingen gecertificeerd

Onlangs hebben de eerste twee Amersfoortse sportverenigingen, Atletiekvereniging Altis en de Amersfoortse Boksacademie, het Certificaat Uniek Sporten in ontvangst mogen nemen. Maar dit is, als het aan Eefke ligt, slechts het begin: “Ons doel is dat sportaanbieders in Amersfoort zich bewuster worden van de wensen binnen het aangepast sporten. Het is goed om mensen met en zonder beperking samen te laten sporten. Verenigingen moeten dit bestuurlijk gaan borgen en continuïteit waarborgen. Die inspanningen worden door ons beloond door zichtbaar te maken dat ze dit goed voor elkaar hebben. We hopen hiermee dat veel meer sportverenigingen zich gaan laten certificeren.”

Affiniteit, ervaring en net dat beetje meer

De certificering betekent niet dat hele panden verbouwd moeten worden of dat begeleiders pas geschikt zijn na lange studies. Eefke: “Het gaat vooral om de affiniteit met de doelgroep en de bereidheid om voor goede begeleiding te zorgen. Altis heeft een team dat veel ervaring heeft met kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke beperking of een stoornis binnen het autistisch spectrum. Deze ervaring, gecombineerd met affiniteit, verzekert ons dat deze sporters bij Altis aan het goede adres zijn. Boksacademie Amersfoort heeft geen speciale rolstoeltoegang. Maar de trainers en begeleiders zetten zich er voor in dat ook sporters in een rolstoel binnen kunnen komen. Desnoods met behulp van een paar sterke mensen. Het belang van de sporter staat voorop. Het feit dat deze locatie net dat beetje meer doet maakt de certificering meer dan gerechtvaardigd.”

Het certificeringsproces

Ondanks dat het Certificaat Uniek Sporten in de regio Amersfoort nieuw is, worden er al flinke stappen gezet om sportverenigingen te certificeren. SRO beheert dit traject namens de gemeente. Eefke vertelt: “Alle aangepaste sportaanbieders in regio die al vermeld staan op de website van Uniek Sporten kunnen zich voor certificering aanmelden. Vervolgens zullen wij nagaan of het aangepaste sportaanbod goed geïmplementeerd is. Zo ja, dan volgt certificering en zorgen wij voor zichtbaarheid. Zo zorgen we er samen voor dat aangepast sporten ook voor Amersfoortse sporters beter toegankelijk wordt.”

Ben je aanbieder van aangepast sporten en heb je vragen over het certificaat of het certificeringsproces? Schroom dan niet om even contact met Eefke op te nemen via aangepastsporten@sro.nl.