Met de recente versoepelingen nemen de mogelijkheden om weer lekker te kunnen sporten toe. Bart Dekker (foto rechts) en Arend Neuteboom (foto links) van SRO blikken terug op een bizarre tijd en verheugen zich op een ouderwets sportjaar: ‘Leden verliezen toch binding met hun club wanneer er minder contact is. Gelukkig heeft dat in Amersfoort niet tot veel opzeggingen geleid.’

SRO beheert en onderhoudt in regio Haarlem en Amersfoort namens de gemeenten ruim honderd sportaccommodaties en twaalf zwembaden. Het afgelopen coronajaar was het er vaak stil. Manager Sport/Zwembaden Bart Dekker: ‘Niet of maar zeer beperkt kunnen sporten is voor verenigingen en hun leden enorm vervelend. Dat het nu weer op gang wordt getrokken, is zo nodig.’ Verenigingsadviseur Arend Neuteboom voegt toe: ‘’In coronatijd hebben we veel initiatieven genomen om te bewegen. Helaas konden er een aantal niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Zo ook het voorstel voor een pilot waarin Amersfoortse verenigingen een onderlinge jeugdvoetbalcompetitie zouden spelen. Met minimale reisbewegingen, omdat de clubs in een straal van twee kilometer bij elkaar liggen.

Reserves
Sportief was het een mager jaar, financieel liepen de gevolgen sterk uiteen.’ Dekker: ‘We waren blij met de rijksregeling (TVS) waardoor verenigingen geen huur hoefden te betalen.’ Voor buitensportverenigingen is de nood hoger, weet Neuteboom: ‘Zij zijn vaak sterk afhankelijk van hun kantines, die sinds eind september 2020 dicht waren. Er is geen enkele club omgevallen, maar nog zo’n seizoen zullen sommige niet redden. Daarnaast hebben sommige verenigingen alleen kunnen overleven door hun reserves aan te spreken. Als die voor broodnodige veld- of accommodatieverbeteringen waren bedoeld, levert dat in de toekomst gegarandeerd problemen op.’

Vraagbaak
SRO zet zich, onder meer met hulp van hun buurtsportcoaches, sterk in voor sportstimulering. De focus is daarbij speciaal gericht op kwetsbare groepen, zoals eenzame senioren en mensen met een beperking. ‘Juist zij hebben sporten zo hard nodig’, legt Dekker uit. ‘We hebben regelmatig contact met ze gezocht, om te kijken of ze het nog wel redden.’ Ook voor de ongeveer honderd Amersfoortse sportverenigingen fungeert SRO als vraagbaak. ‘Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld een aantal online webinars georganiseerd’, vertelt Neuteboom. ‘Over onderwerpen waar clubs vragen over hadden. Dat liep trouwens bijzonder goed, aan een webinar over financiële tegemoetkomingen deden zelfs 35 verenigingen mee.’

Tijdstip
Dekker ziet ook nog een lichtpuntje, terugblikkend op het afgelopen seizoen: ‘We moesten in allerijl onze websites geschikt maken voor online reserveringen, omdat bijvoorbeeld voor de zwembaden reserveren verplicht werd. Wat ons opviel was dat mensen, wellicht omdat ze nu veel thuis werkten, bereid bleken om de favoriete spitsuren vaarwel te zeggen en voor een rustiger tijdstip te kiezen.’ Hij kan zich  prima voorstellen dat dit reserveringssysteem ook na de coronacrisis zal blijven. ‘Het geeft je immers de zekerheid dat je altijd voldoende ruimte hebt om lekker je sport te beoefenen.’

Bekijk het pdf bestand Binnenlands Bestuur mei 2021.
Of lees het volledige artikel op de website van Binnenlands Bestuur.