De gemeente De Bilt gaat definitief samenwerken in een joint venture met SRO. Deze samenwerking betreft het beheer en de exploitatie van het nieuwe zwembad Brandenburg, de Kees Boekehal in Bilthoven en de multifunctionele accommodatie De Vierstee in Maartensdijk. Per 1 januari 2020 start deze samenwerking.

Directeur Marjon van Vilsteren van SRO: “Wij kijken enorm uit naar onze samenwerking met gemeente De Bilt. We zien dat gemeenten tegenwoordig steeds meer zoeken naar een samenwerking waarbij het beheer en exploitatie van gemeentelijk vastgoed meer op afstand wordt gezet. Een manier waarbij zij alle expertise binnen halen en bestuurlijke invloed behouden en waarbij de inwoners (gebruikers) betrokken en tevreden zijn.”

Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de uitwerking van een joint venture met de gemeente Huizen. De gemeenten Zeist en Zandvoort hebben inmiddels ervaring met deze vorm van publiek-publieke samenwerking. In Zeist gaat het om het beheren en exploiteren van zwembad Dijnselburg. In Zandvoort ligt de nadruk op het beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed waarbij SRO Zandvoort BV de gehele vastgoedportefeuille beheert. Beide gemeenten zochten een beheervorm die de voordelen combineert van het werken met een ervaren partij, met behoud van invloed en flexibiliteit.

Van Vilsteren: “Met deze vorm van publiek-publieke samenwerking kan een gemeente veel sneller en adequater inspelen op veranderingen. In plaats van gebonden te zijn aan een langlopend contract (vaak 10 jaar) waarin alle afspraken zijn vastgetimmerd, kunnen afspraken in een joint venture jaarlijks –of zo vaak als nodig– in onderling overleg geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden.”