De gemeente Huizen gaat definitief samenwerken in een joint venture met SRO. Het gaat hierbij om het beheer en de exploitatie van het Sportcentrum De Meent, sporthal Wolfskamer, openluchtzwembad Sijsjesberg en de gemeentelijke gymzalen. Donderdagavond 10 december is met de behandeling in de gemeenteraad van Huizen de laatste formele stap gezet, waarna de samenwerking tussen beide partijen per 1 januari 2021 van start kan gaan.

Expertise binnenhalen
Directeur Marjon van Vilsteren van SRO: “Wij kijken enorm uit naar onze samenwerking met gemeente Huizen. We zien dat gemeenten tegenwoordig steeds meer zoeken naar een samenwerking voor het beheren en exploiteren van gemeentelijk vastgoed. Een manier waarbij zij alle expertise binnenhalen, flexibel kunnen meebewegen en bestuurlijke invloed behouden. Hierdoor kunnen gemeenten een meer zakelijke bedrijfsvoering realiseren dan voorheen, zonder invloed te verliezen.”

Eén beheerder en één aanspreekpunt
Binnen de gemeente Huizen is er vanaf 2018 geruime tijd nagedacht over de best passende beheer- en exploitatievorm voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties en Sijsjesberg. Wethouder Roland Boom: “Dankzij deze samenwerking krijgen inwoners en organisaties te maken met één beheerder en één aanspreekpunt voor de verhuur van onze sportaccommodaties. Deze beheer- en exploitatievorm biedt schaalvoordelen, zoals efficiëntere inzet van sportfaciliteiten, verminderde kwetsbaarheid op het gebied van installaties en gezamenlijke inkoop. Uitgangspunt blijft dat gebruikers tevreden zijn en dat de voorzieningen optimaal gebruikt worden.”

Samenwerking SRO met andere gemeenten
Ook het proces vooraf draagt bij aan het succes van een samenwerking. Beide partijen leren elkaar kennen, bouwen vertrouwen op en tegen de tijd dat de joint venture wordt opgericht is er een goede basis gelegd voor een succesvolle samenwerking. De gemeenten Zeist, Zandvoort en De Bilt hebben inmiddels ervaring met deze vorm van publiek-publieke samenwerking. In Zeist gaat het om het beheren en exploiteren van zwembad Dijnselburg. In Zandvoort ligt de nadruk op het beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed waarbij SRO Zandvoort BV de gehele vastgoedportefeuille beheert. En in de Bilt betreft dit zwembad Brandenburg, de Kees Boekehal in Bilthoven en de multifunctionele accommodatie De Vierstee in Maartensdijk.

‘Sneller inspelen op veranderingen’
Van Vilsteren: “Met deze vorm van publiek-publieke samenwerking creëer je optimale invloed en biedt SRO maximale transparantie. Je kan als gemeente veel sneller en adequater inspelen op veranderingen. In plaats van gebonden te zijn aan een langlopend contract (vaak 10 jaar) waarin alle afspraken zijn vastgetimmerd, kunnen afspraken in een joint venture jaarlijks –of zo vaak als nodig– in onderling overleg geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden.”

Foto Sijsjesberg Huizen ©Larisa Landré