De gemeenteraad van Huizen (Noord-Holland) heeft 11 juli definitief besloten een joint venture met SRO uit te werken voor het beheer en de exploitatie van haar sportaccommodaties. In SRO heeft de gemeente Huizen een full-service partner voor beheer en exploitatie van haar gemeentelijke sportaccommodaties, waarbij het maatschappelijke belang voorop staat. In het geval van Huizen gaat het om sportcentrum De Meent (zwembad, sporthal en horeca), sporthal Wolfskamer, de gemeentelijke gymzalen en openluchtzwembad Sijsjesberg.

Directeur Marjon van Vilsteren van SRO: “Wij kijken enorm uit naar onze samenwerking met de gemeente Huizen. We zien dat gemeenten tegenwoordig steeds meer zoeken naar een samenwerking waarbij het beheer en exploitatie van gemeentelijk vastgoed wordt uitbesteed. Een manier waarbij zij niet verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, maar wel bestuurlijke invloed behouden waarbij de inwoners (gebruikers) niet op afstand komen te staan.”

De gemeenten Zeist en Zandvoort hebben inmiddels ervaring met deze vorm van publiek-publieke samenwerking. In Zeist gaat het om het beheren en exploiteren van zwembad Dijnselburg. In Zandvoort ligt de nadruk op het beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed waarbij we de gehele vastgoedportefeuille beheren. Beide gemeenten zochten een beheervorm die de voordelen combineert van het werken met een marktpartij, met behoud van invloed en flexibiliteit. De keuze viel na een uitvoerige marktverkenning op een joint venture met SRO.

Van Vilsteren: “Met deze vorm van publiek-publieke samenwerking kan een gemeente veel sneller en adequater inspelen op veranderingen. In plaats van gebonden te zijn aan een langlopend contract (vaak 10 jaar) waarin alle afspraken zijn vastgetimmerd, kunnen afspraken in een joint venture jaarlijks –of zo vaak als nodig– in onderling overleg geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden.”

De samenwerking tussen de gemeente Huizen en SRO start in september.