Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het beheer en de exploitatie van Sportcentrum De Meent, sporthal Wolfskamer, de gemeentelijke gymzalen en openluchtzwembad Sijsjesberg onder te brengen in een joint venture. Deze vorm, die nog nader uitgewerkt moet worden, houdt in dat de gemeente samen met een bestaand sportbedrijf een organisatie opricht waarin het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties wordt ondergebracht.

Regie

De joint venture biedt de gemeente de beste mogelijkheid om regie te kunnen blijven voeren en sturing te geven aan het maatschappelijk gebruik van de accommodaties, zodanig dat de beoogde doelstellingen worden gehaald. De N.V. Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (SRO) is de beoogde partij om de samenwerking mee aan te gaan.

Eén beheerder

Het college kiest voor één beheerder voor de binnensportaccommodaties en zwembad Sijsjesberg. Nu is het beheer nog versnipperd. Inwoners en organisaties krijgen in de nieuwe situatie te maken met slechts één aanspreekpunt voor de verhuur van sportaccommodaties. Door de samenwerking met een bestaand sportbedrijf ontstaan mogelijkheden om de inzet van zwembadpersoneel te combineren. Overige (schaal)voordelen zijn: efficiëntere inzet van sportfaciliteiten, verminderde kwetsbaarheid op het gebied van installaties en gezamenlijke inkoop.

Behouden wat goed gaat 

Met de huidige gebruikers van de sportaccommodaties is vooraf uitgebreid gesproken. Zij zien geen bezwaren tegen het voornemen van het college. Met de gebruikers is geïnventariseerd wat nu goed gaat en wat beter kan. Uitgangspunt bij het oprichten van een nieuw sportbedrijf is ‘behouden wat goed gaat en inzetten op het oplossen van de huidige knelpunten’. Huizer Basketballvereniging Quick Runners organiseert nu zelf het beheer van sporthal Wolfskamer. Afgesproken is dat het beheer van deze sporthal ook in de nieuwe situatie door de vereniging zal worden uitgevoerd.