Update vrijdag 3 april
Gevolgen coronavirus voor gebruik sportaccommodaties door sportverenigingen
Om de verspreiding van het coronavirus te beperken heeft het kabinet verschillende maatregelen getroffen. Als gevolg daarvan zijn onze sporthallen, gymzalen, zwembaden en buitensportaccommodaties tot in ieder geval 28 april gesloten. Verenigingen en andere gebruikers kunnen daar nu niet terecht en dat heeft grote impact. Een veel gestelde vraag is hoe SRO omgaat met de verplichting tot het betalen van huur of gebruiksvergoeding.

Regeling betaling huur of gebruiksvergoeding
SRO heeft in overleg met de gemeente gekeken hoe wij verenigingen tegemoet kunnen komen en ontlasten, in de periode dat de maatregelen van toepassing zijn.

Dat betekent het volgende voor de sportverenigingen die gebruik maken van onze accommodaties.

Buitensportaccommodaties
Wij schorten de huurbetalingen op. Dat betekent het volgende.

  • Wij versturen wel huurnota’s, maar deze hoeven vooralsnog niet voldaan te worden.
  • Wij versturen geen aanmaningen gedurende de periode dat de accommodatie niet gebruikt kan worden.
  • Na afloop van de tijdelijke maatregelen, treden wij met u in overleg over de afhandeling van deze nota’s.


Binnensportaccommodaties en zwembaden
Vanaf 16 maart 2020 hebben wij de accommodaties gesloten. Vanaf deze datum ontvangt u geen facturen meer, totdat de maatregelen niet meer van kracht zijn en u weer gebruik kunt maken van de accommodaties.

Meer informatie en vragen
Meer informatie over het coronavirus, wat dat betekent voor de sport in Amersfoort en welke landelijke financiële regelingen en tegemoetkomingen er zijn, vindt u op  www.buurtsportcoach.nl  en www.sportamersfoort.nl.

Als u nog vragen heeft over de gevolgen van het coronavirus, dan kunt u die stellen via sportvereniging@sro.nl. Wij brengen de vragen waar nodig in bij het wekelijkse overleg tussen ASF, gemeente en SRO en zorgen voor een reactie.

——————————————————–

Update woensdag 25  maart
Als gevolg van de coronacrisis kunnen verenigingen en andere gebruikers tijdelijk niet terecht in de sportaccommodaties. Deze maatregel geldt in ieder geval t/m 6 april 2020. Een veel gestelde vraag is hoe SRO omgaat met de verplichting tot het betalen van een huur- of gebruiksvergoeding.

Er wordt op landelijk niveau gewerkt aan een regeling voor sportverenigingen. Inzet bij deze regeling is     om verenigingen in staat te stellen aan hun lopende verplichtingen te voldoen. Deze regeling wordt opgesteld in overleg tussen het ministerie van VWS, NOC*NSF en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

De VSG heeft gemeenten geadviseerd om nog geen compensatieregelingen af te kondigen over bijvoorbeeld vrijstelling van huur voor sportverenigingen. Hun advies is om de landelijke regeling voor sportverenigingen af te wachten.

SRO wacht ook eerst de uitkomst van deze regeling af. Zodra er duidelijkheid is over compensatie voor sportverenigingen, wordt hierover bericht. Dit zal naar verwachting in de week van 30 maart zijn.

Met ingang van deze week hebben de Amersfoortse Sport Federatie (ASF), gemeente Amersfoort en SRO overleg over de gevolgen van de coronacrisis voor de Amersfoortse sport. Hier is een enquête over uit gegaan naar alle verenigingen. Eventuele compensatieregelingen worden in dit overleg besproken.

Vragen hierover kun je mailen naar: sportvereniging@sro.nl. Indien nodig, brengen wij de vragen in bij het overleg.