Regeling kwijtschelding huur sportaccommodaties in Amersfoort

Het ministerie van VWS heeft woensdag 29 juli jl. de regeling bekend gemaakt voor de kwijtschelding van de huur van sportaccommodaties voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 in verband met de coronacrisis. Landelijk is daarvoor een bedrag van 90 miljoen euro beschikbaar. Eerder was al aangekondigd dat er compensatie voor de COVID-19 crisis zou komen voor sportverenigingen die gebruik maken van de sportaccommodaties in Amersfoort. De huurnota’s voor maart, april en mei 2020 zijn pro forma wel verstuurd aan de sportverenigingen of beheersstichtingen. De nota’s zijn echter niet geïnd in afwachting van een definitieve regeling van VWS. SRO zal als verhuurder de huurkwijtschelding voor de Amersfoortse sportverenigingen aanvragen bij VWS.

Op een later moment informeren we de sportverenigingen die huurnota’s hebben ontvangen voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 over de wijze waarop de definitieve kwijtschelding plaatsvindt.

Lees dit artikel ook in de ASF nieuwsbrief van juli 2020.