Met ingang van 1 januari zal SRO, in opdracht van Facilitaire Zaken (FaZa) van de gemeenten Haarlem en Zandvoort, ook het huurdersonderhoud gaan doen voor de gemeentelijke panden. Facilitaire Zaken neemt hiermee een volgende stap in de wens van beide gemeenten, toe te werken naar regievoeren en ontzorging door SRO.
De werkzaamheden omvatten het technisch beheer van in totaal 53 locaties in zowel de gemeente Haarlem als Zandvoort, met een totaal bruto vloeroppervlak (BVO) van 49.557 m2.

Dienstverlening
De werkzaamheden die SRO gaat oppakken, zijn als volgt onder te verdelen:
• Preventief onderhoud: periodiek onderhoud inclusief wettelijke taken
• Correctief onderhoud: storingen en calamiteiten
• Planmatig onderhoud: vervangingsonderhoud op basis van een MJOP
• Wensen en projecten: werkzaamheden buiten het reguliere onderhoud
• Beheer: fungeren als aanspreekpunt, opstellen MJOP en contractering werkzaamheden

Vanaf 1 januari 2023 gaan wij ons richten op integratie, automatisering en procesverbetering van de werkzaamheden. Zo zorgen we voor een soepele overgang, en een optimale benutting van kansen en mogelijkheden.