Passend sport- en beweegaanbod voor alle inwoners

Jorit Jongetjes
Het ene moment zit Jorit bij een wijkbewoner die wat eenzaam is en graag zou willen bewegen. Dan weer overlegt ze met ambtenaren over nieuwe sport- en beweegplekken in de wijk. Op straat gaat ze in gesprek met jongeren om de wensen en behoeften van urban sporters in Amersfoort in beeld te krijgen.

Wat doe je eigenlijk als buurtsportcoach?
‘Ik ben een sport- en beweegprofessional. In mijn opleiding sport, gezondheid en management nu sportkunde, heb ik geleerd hoe je mensen met een ongezonde leefstijl door middel van gedragsverandering kunt helpen naar een gezonde(re) leefstijl. Zo kan het zijn dat ik op een werkdag in de ochtend mee ga op huisbezoek met een medewerker van het wijkteam, om een cliënt te bezoeken die de deur niet meer uitkomt. In de middag bezoek ik bijvoorbeeld een fysiotherapeut, die een groep mensen begeleidt in een traject Gecombineerde Leefstijl Interventie. Mijn aandeel in beide situaties is mensen te informeren over het sport- en beweegaanbod in de wijk. Ze te enthousiasmeren om structureel te gaan bewegen en hen te helpen naar passend aanbod.’

‘Een deel van mijn werk bestaat uit netwerken om verschillende partijen bijeen te brengen en het belang van sport en bewegen op het programma te krijgen. De verschillende beleidsadviseurs bij een gemeente bekijken zaken vanuit hun eigen professionele invalshoek. Het is belangrijk te zoeken naar gezamenlijke belangen, zodat we samen mensen in beweging krijgen.’

Wat zijn jouw belangen dan?
‘Zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen. De helft van mijn uren ben ik het aanspreekpunt voor alle vragen omtrent sport en bewegen voor bewoners en professionals in de wijk. Ik ben op de hoogte van het bestaande aanbod en de wensen en behoeften van bewoners en speel signalen over nieuwe sport- en beweegplekken door aan de gemeente. Ik heb dus een verbindende rol tussen de verschillende partijen. De andere helft ben ik werkzaam als buurtsportcoach urban sports. ’

Urban sport klinkt heel modern.
‘Het gaat bij urban sports om creativiteit, een ongedwongen karakter zonder structuur en sporten wanneer het jou uitkomt. Een kenmerk is dat alle leeftijden en sporten door elkaar kunnen lopen. Urban sport is een “vrije sector”, waarin iedereen van elkaar leert, waar iedereen mag meedoen en alle niveaus geaccepteerd worden. Iedereen pakt z’n eigen deel en eigen verantwoordelijkheid en zaken worden onderling geregeld en opgelost. Het trekt vooral jongeren aan. We merken dat jongeren uitvallen bij sportverenigingen, dus urban sports zijn interessant om jongeren in beweging te houden.‘

Lees het hele interview met Jorit in de nieuwe (digitale) editie van Jong&Ambtenaar 2022.

Veiligheid en continuïteit van de bedrijfsvoering staan voorop

Peter Woelders
Peter is op zijn 17e begonnen als monteur in de machinebouw. Daarna was hij betrokken bij de bouw van lasstraten voor de auto-industrie. Hij ging vervolgens bij een theater werken als hoofd techniek, later als operationeel theaterdirecteur en sinds 1 juni 2021 als projectleider technische dienst bij SRO.

Wat doe je precies bij SRO?
‘Als projectleider pak ik het technische gedeelte op. Ik heb met veel partijen te maken, van technisch medewerkers waar ik nauw mee samenwerk tot aan bedrijfsleiders en ambtenaren van de gemeente. Verder heb ik te maken met vastgoedbeheer. Ik werk samen met mijn collega’s aan complexe technische vraagstukken. De veiligheid moet kloppen, dat onderwerp spreekt me erg aan.’

Wat maakt het interessant om hier te werken?
‘Tot nu toe is mijn werkdag bijna elke dag anders. Ik ben gestart met diverse klussen voor de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). In opdracht van de gemeente voert de technische dienst van SRO de bouwkundige en technische aanpassingen uit. Hierna ben ik begonnen met een inventarisatie van de huidige processen, materialen en installaties: veiligheid en continuïteit van de bedrijfsvoering staan hierbij voorop. Ik vind het leuk om uit te zoeken waar dingen beter kunnen. Ik vraag dan alle servicerapporten op, praat met medewerkers en installateurs. Ook ben ik samen met mijn collega’s bezig de storingsopvolging in de avonden en weekenden strak te trekken.

Er is veel kennis binnen SRO en men werkt op een prettige manier samen. Persoonlijk vind ik het een uitdaging om overal de verbinding op te zoeken. Op deze manier leer ik onze organisatie en mijn collega’s snel kennen. Er wordt hard gewerkt met aandacht voor elkaar, we kunnen blindelings op elkaar vertrouwen. De lijnen zijn kort en duidelijk.’

Zo te horen zit je goed op je plek.
‘Ja, met al het technisch denkwerk voel ik me heerlijk hier. Hiervoor stond ik te ver weg van de techniek. Nu ben ik constant bezig een goed technisch overzicht te krijgen van onze zwembaden, een mooi onderdeel van ons gemeentelijk vastgoedpakket.’

Klik hier om het gehele interview te lezen in de digitale versie van Jong & Ambtenaar 2022.