Regelmatig zijn er vragen over legionella-beheersing bij (sport)accommodaties. Het RIVM maakt onderscheid tussen prioritaire én niet-prioritaire locaties. Aan GGD Utrecht is advies gevraagd.

Advies GGD over legionella-beheersing in sportaccommodaties

  1. Geen legionellatesten uitvoeren op niet-prioritaire locaties, zoals scholen, sporthallen en appartementencomplexen.
  2. Laat zowel de warm- als koudwaterkraan van de douche enkele minuten doorstromen als deze langer dan een week niet gebruikt is. Breng de douchekop in een emmer of wind er een doek omheen zodat er geen verneveling ontstaat. Dit is een algemeen advies dat ook voor thuissituaties geldt.

Prioritaire locaties, zoals zwembaden, zijn verplicht een legionella beheersplan uit te voeren en moeten minimaal eens in de 6 maanden watermonsters nemen.

Lees hier het gehele advies GGD Utrecht – Legionella