In het kader van het living lab Sport en Bewegen heeft de afdeling Sportontwikkeling in 2020 met zes Amersfoortse sportverenigingen de vraag verkend hoe het pedagogisch sportklimaat wordt ervaren en op welke manier eventuele ondersteuning kan bijdragen aan het versterken van dit klimaat.

Tijdens deze eerste fase van het living lab is een netwerk gevormd tussen de betrokken sportverenigingen, buurtsportcoaches, verenigingsondersteuners, gemeente Amersfoort en Hogeschool Utrecht. Mede dankzij de inzet van studenten Pedagogiek hebben we in zes maanden tijd bijna 100 interviews afgenomen en een tiental observaties uitgevoerd. Belangrijkste uitkomst is dat het pedagogisch sportklimaat overwegend als positief wordt ervaren en dat verenigingen behoefte hebben om (nog) meer van elkaar te leren. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat niet iedere vereniging het wiel opnieuw uitvindt? Gedacht kan worden aan thema’s als het sociaal veilige sportklimaat of het verder ontwikkelen van kader- en jeugdleden.

Naar aanleiding van het onderzoek is onder andere een clubkadercoach aangesteld die nu bij een aantal verenigingen actief is. Daarnaast zijn we druk bezig het living lab een vervolg te geven in 2021. Daarin willen we graag het bestaande netwerk verder versterken.

In de tweede fase gaan we sportpedagogen structureel inzetten in Amersfoort. Hiertoe vormen we een stedelijk team waarin docenten en studenten pedagogiek, jeugdzorgwerkers, sportprofessionals (clubkadercoach, verenigingsondersteuners en buurtsportcoaches) en sportverenigingen samenwerken. Doel van deze samenwerking is sportverenigingen op maat ondersteuning te bieden bij sport pedagogische vraagstukken. Zowel door ondersteuning van individuele verenigingen als het samenbrengen van sportverenigingen, die tegen dezelfde vraagstukken aanlopen. Dit dient als een duurzaam samenwerkingsverband waarin expertise en ervaring vanuit verschillende professies wordt samengebracht.

We willen graag alle deelnemers aan het living lab van harte bedanken! Daarnaast nodigen we iedereen uit die interesse heeft in dit project om contact op te nemen met Eva Stam (EStam@SRO.nl) of Bas van Nierop (bas.vannierop@hu.nl). Met hulp van Buro Brand hebben we de werkzaamheden van afgelopen maanden in één beeld weten te vangen in onderstaande tekening.