Op 21 december 2022 heeft de Algemene vergadering van Aandeelhouders Sigrid Hoekstra benoemd tot voorzitter én Mark Capel als lid van de Raad van Commissarissen. De benoeming is voor een periode van vier jaar en gaat in per 1 januari 2023. Zij volgen op Theo Fledderus en Maarten Divendal, van wie de benoeming na 12 jaar eindigt.

Nieuwe voorzitter Sigrid Hoekstra
Sigrid is directeur-bestuurder van het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland. Zij was tot voor kort voorzitter van de RvC van Univé Noord Nederland. Daarnaast heeft ze nog diverse nevenfuncties waaronder lid RvC Agrico. Ze heeft veel ervaring met complexe bestuurlijke, maatschappelijke en verduurzamingsvraagstukken in zowel private als publieke sectoren. Ze is een bruggenbouwer en duurzaam ondernemer, die gelijktijdig continuïteit en innovaties realiseert en daarbij oog houdt voor de mens.

Nieuw lid RvC op voordracht van Ondernemingsraad Mark Capel
Mark is directeur-eigenaar van TRAINIAC, een adviesbureau te Utrecht. Dit bureau houdt zich bezig met het trainen, adviseren en begeleiden van ondernemingsraden, HR professionals, directieleden en toezichthouders bij organisatieveranderingen en strategisch personeelsmanagement.  Hij brengt veel ervaring in ten aanzien van het brede HR-terrein. Hij heeft diverse nevenfuncties waaronder die van toezichthouder.

Wij zijn verheugd met deze benoemingen en zijn overtuigd dat we met beide nieuwe toezichthouders de uitdagingen waarvoor SRO de komende jaren komt te staan goed aan kunnen gaan.