Taken en deskundigheid

Overeenkomstig de statuten wordt een commissaris voor vier jaar benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Eén lid wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad NV SRO. En commissaris kan twee keer worden herbenoemd.

NV SRO is een zogenaamde “overheids NV” met 2 aandeelhouders, de gemeenten Amersfoort en Haarlem en staat ook uit dien hoofde een goede Corporate Governance Code SRO voor. Daarnaast is in de CAO VERMO een klokkenluidersregeling werkgevers opgenomen. Deze documenten zijn te downloaden via de buttons onder aan deze pagina

Mr. Drs. T. Fledderus (1956)

Beroep hoofdfunctie
Directeur KNHS, Eigenaar Fledderus advies

Eerste benoeming: 2011
Benoemd tot: 2023

Relevante nevenfuncties

 • Voorzitter van de aandeelhouders van de ICS
 • Ruimteregie groep
 • Lid kamer Sport en FEC, IFFC
 • Bestuurslid Stichting Paard verbindt
 • Bestuurslid van de Stichting Veilige Sport

M. Divendal (1958)

Beroep hoofdfunctie
Burgemeester gemeente de Ronde Venen

Eerste benoeming: 2010
Benoemd tot: 2022

Relevante nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht (landelijk) Jeugdfonds Sport & Cultuur
 • Lid Raad van Toezicht BiSC Utrecht (Bibliotheek Service Centrum)
 • Voorzitter VNG afdeling Utrecht
 • Lid redactie tijdschrift Lokaal bestuur
 • ‘bestuur’ burgemeesterswerkgroep Centrum voor Lokaal Bestuur
 • Lid van de commissie professionalisering van het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters
 • Lid van mediaraad RTV Utrecht

drs. R.M.H. Wilke MBA (1965)

Beroep hoofdfunctie
Lid van Raad van Bestuur van Sensire

Eerste benoeming: 2017
Benoemd tot: 2021

Relevante nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Diakonessenhuis
 • Lid Achterhoek Board

Prof. mr. M. Olfers (1969)

Beroep hoofdfunctie
hoogleraar sport en recht Vrije Universiteit, zelfstandig jurist

Eerste benoeming: 2014
Benoemd tot: 2021

Relevante nevenfuncties

 • Bestuurslid van de Vereniging voor Sport en Recht
 • Lid beroepscommissie integriteit Bouw (Bouwend NL)
 • Lid van de Amsterdamse sportraad
 • Lid van de Wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Sportraad
 • Lid van de Vertrouwenscommissie VU Klokkenluiders
 • Lid bestuur SVIN
 • Lid van de Raad van Toezicht sportbedrijf Amstelveen
 • Lid van de Raad van Toezicht Sportservice Nederland
 • Vice-voorzitter Invictus Games Den Haag
 • Lid commissie Mijnals van de KNVB

drs. F.P. Trip MRE (1958)

Beroep hoofdfunctie
Directeur MRP Development

Eerste benoeming: 2016
Benoemd tot: 2024

Relevante nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Intermaris
 • Partner GDD en TDG Vastgoed