Taken en deskundigheid

Overeenkomstig de statuten wordt een commissaris voor vier jaar benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Eén lid wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad NV SRO. En commissaris kan één keer worden herbenoemd.

NV SRO is een zogenaamde “overheids NV” met 2 aandeelhouders, de gemeenten Amersfoort en Haarlem en staat ook uit dien hoofde een goede Corporate Governance Code SRO voor. Daarnaast is in de CAO VERMO een klokkenluidersregeling werkgevers opgenomen. Deze documenten zijn te downloaden via de buttons onder aan deze pagina

Drs. S.K. Hoekstra MGM bc (1969)

Beroep hoofdfunctie
Directeur-bestuurder van het Sociaal Verhuurbedrijf WoonFriesland te Grou

Eerste benoeming: 2023
Benoemd tot: 2027

Relevante nevenfuncties
 • vice-voorzitter Raad van Commissarissen Agrico te Emmeloord (bezoldigd)
 • lid van de Raad van Klanten van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (onbezoldigd)
 • lid bestuur Nationaal Renovatie Platform (onbezoldigd)

Prof. mr. M. Olfers (1969)

Beroep hoofdfunctie
hoogleraar sport en recht Vrije Universiteit, zelfstandig jurist
directeur Verinorm

Eerste benoeming: 2014
Benoemd tot: 2025

Relevante nevenfuncties
 • Lid van de Vertrouwenscommissie VU Klokkenluiders (onbezoldigd)
 • Lid van de Raad van Toezicht sportbedrijf Amstelveen (bezoldigd)
 • Lid van de Raad van Toezicht Sportservice Nederland (bezoldigd)
 • Lid commissie Mijnals van de KNVB (onbezoldigd)
 • Lid bestuur IT4kids (onbezoldigd)
 • Lid jury In Beweging Prijs van de Nederlandse loterij (bezoldigd)

Drs. F.P. Trip MRE (1958)

Beroep hoofdfunctie
Strategisch adviseur (nu verbonden aan MRP Development en Going Dutch Development)

Eerste benoeming: 2016
Benoemd tot: 2024

Relevante nevenfuncties
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Intermaris (bezoldigd)
 • lid Raad van Commissarissen Nijestee (bezoldigd)
 • lid bestuur Stichting Droomkasteel (onbezoldigd)

M. Capel (1980)

Beroep hoofdfunctie
Directeur TRAINIAC, Utrecht

Eerste benoeming: 2023
Benoemd tot: 2027

Relevante nevenfuncties
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Welzijn Scheveningen te Den Haag (bezoldigd)