Bibliotheek in MFA Eemhuis AmersfoortHet Eemhuis is een Multifunctionele Accommodatie (MFA) rond vier gebruikersgroepen in de culturele sfeer:

  • Bibliotheek Eemland
  • Archief Eemland
  • Scholen in de Kunst
  • Kunsthal KAdE.

Door gebruikers uit de culturele sector gezamenlijk te huisvesten beoogt SRO synergie tussen de functies van de organisaties. Door elkaars directe nabijheid versterken ze elkaar. Dat is de gedachte erachter.

Bovendien zijn de ondersteunende, facilitaire processen efficiënt te organiseren. De gezamenlijke aanpak bij het Eemhuis en de budgettaire verantwoordelijkheid bij de beheerder leiden tot een bedrijfsmatige, effectieve wijze van aansturen. De facilitaire rol van SRO bij het Eemhuis behelst echter meer dan alleen die van beheerder, vertelt Van Zoeren. “Naast de dagelijkse zorg voor een juiste –technische- instandhouding en het garanderen van de beschikbaarheid van de functies in het pand, draagt SRO ook bij aan kostenbesparing op de exploitatiekosten. Door haar schaalgrootte en kennis van de in te kopen diensten en voorzieningen treedt SRO als onderhandelingspartij op namens de gebruikers, die op hun beurt verzekerd zijn van de beste deal.”

Hoe ziet de inkooporganisatie eruit? Voor de inkoop van energie, de schoonmaak, beveiliging en afvalverwijdering, heeft SRO raamovereenkomsten. Deze bieden significante inkoopvoordelen die, na inhouding van een handlingsfee, worden doorgegeven aan de gebruikers. De gebruikers hoeven dus niet zelf een Europese aanbesteding te doen of andere inspanningen. SRO handelt alles volgens de regels af.

Mocht een gebruiker geen gebruik meer willen maken van een onderdeel uit de raamovereenkomst, dan kan met een gemiddelde opzegtermijn van een maand gewisseld worden van leverancier. In deze eigen keus heeft SRO geen bemoeienis. Van Zoeren: “Een ideale samenwerkingsvorm: inkoopvoordeel door mee te liften met SRO. maar volledig flexibel om te veranderen.”

Op het vlak van personeelsinzet zorgt SRO voor continuïteit en is de beschikbaarheid stevig geborgd. Er is een inzet van 36 uur gecontracteerd voor het dagelijks beheer. Deze wordt ingevuld door twee medewerkers. Mocht iemand uitvallen dan heeft SRO vanuit haar andere locaties direct vervanging.

vergaderhoekje in het MFA Eemhuis in AmersfoortDe samenwerkingsconstructie tussen het Eemhuis en SRO gaat nog verder. Op deze MFA treedt de afdeling Vastgoedbeheer van SRO, namens de gemeente, op als eigenaar. Vastgoedbeheer houdt de verplichtingen als eigenaar jegens de gebruikers in de gaten en zorgt voor goed huismeesterschap. Voor het dagelijks onderhoud faciliteert de Technische Dienst de gebruikers. Vanzelfsprekend is er een abonnement op de 24 uurs-storingsdienst.