Voorzitter Nico Terschegget van vv HooglandDe eerste verandering is een bestuur dat stuurt en controleert en minder of niet zelf uitvoert. Daarvoor moest het bestuur eerst bepalen wat de koers zou worden. Er werd een heus veranderteam geformeerd. Het verminderen van het aantal commissies betekende wel wat weerstand hier en daar. Terschegget: “Er was veel overlap binnen de club. Als je meer structuur aanbrengt, ontmoet je weerstand. Uitleggen, communiceren, kan veel helpen. Daardoor hebben we de vrijwilligers weten te behouden.”

Een buurtsportcoach van SRO heeft een aantal sessies begeleid waarin bestuursleden en commissieleden met elkaar in gesprek zijn gegaan. Zo is veel draagvlak voor de toekomst bij de commissies gecreëerd. Met de hulp van een verenigingsondersteuner is verder invulling gegeven aan het vrijwilligersbeleid. Bijvoorbeeld door de hoeveelheid tijd in kaart te brengen die bepaalde vrijwilligerstaken kosten, om zo de verwachtingen vooraf goed te kunnen managen.

Het speerpunt bij de 1.600 tellende vereniging is en blijft de jeugd. Terschegget is ambitieus. De beste jeugdopleiding van de regio moet op termijn een feit zijn. “Met de jeugdafdeling zijn we aangesloten bij de BVO Ajax en onze ambitie is duidelijk wat die doelgroep betreft.” Daarnaast willen ze dat alle trainers van de eerste selectieteams gediplomeerd zijn.

Terschegget heeft meer wensen voor V.V. Hoogland. Er is al Buitenschoolse Opvang en een voetbalschool actief. Terschegget: “Om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen, onderzoeken we of we G-voetbal kunnen opzetten, maar ook of de omliggende onderwijsinstellingen onze sportvelden kunnen gebruiken voor buitensport.” Ook een extra kunstgrasveld zou zeer welkom zijn. En dan is er nog het parkeerprobleem op zaterdag. Samen met de tennisvereniging en de andere partijen dichtbij het sportpark zou Terschegget er graag over in gesprek met de gemeente Amersfoort. SRO blijft daarvoor een belangrijke partner. “We kunnen op meerdere fronten samen optrekken. SRO blijft voor ons een belangrijke partner om onze vereniging vitaal te houden.”