Het Kennemer Sportcenter wordt door SRO beheerd en geëxploiteerd. Bij de renovatie van deze multifunctionele sportaccommodatie hebben de gebruikers hun wensen kunnen inbrengen. Daarnaast is er optimaal gebruik gemaakt van de financiële ruimte die beschikbaar kwam.

We spreken online met opleidingsmanager René Zaal van het Nova College CIOS, erevoorzitter Freek Guit van turnvereniging SV Bato, manager vastgoed Tjeerd Meijer en technisch vastgoedbeheerder Gregor Groen van SRO. Gregor was tevens projectleider bij de renovatie van het Kennemer Sportcenter. Tjeerd Meijer verricht de aftrap: ‘Met een totaal vloeroppervlak van 3.650 vierkante meter is het een van de grootste sportaccommodaties in de regio Kennemerland. Het gebouw bestaat uit een in drie delen op te splitsen grote zaal met klimwand, een compleet ingerichte turnhal, een dojo voor vechtsporten, zes tennisbanen en negen leslokalen. De kantoren en leslokalen van het Nova College CIOS zijn er ook gevestigd. Het Kennemer Sportcenter is eigendom van de gemeente Haarlem. Het wordt beheerd en geëxploiteerd door SRO. We hebben de renovatie ook gemanaged.’

Cultuuromslag
Nova College CIOS is de grootste huurder van het complex. René Zaal: ‘We houden er kantoor én bieden er onderwijs in aan. Vijf dagen per week met honderden leerlingen. Vanwege het achterstallige onderhoud hebben we zo’n anderhalf jaar geleden aan de bel getrokken. Er waren toen ook zorgen over de brandveiligheid en de luchtkwaliteit. Als topopleiding op het gebied van sport en bewegen willen we onze leerlingen een veilige en gezonde omgeving kunnen bieden. Daar is goed naar geluisterd. Tijdens de renovatie is meer gedaan dan het up-to-date brengen van de verschillende faciliteiten. Ook de representatieve kant van het gebouw is aangepakt. We zijn als huurder het meest tevreden over de verbetering van de inhoudelijke kwaliteit van het contact met SRO. Daarin heeft een cultuuromslag plaatsgevonden. We praten met Tjeerd niet meer over het verleden, maar over onze toekomst hier. Hoe kunnen we samen onze ambities waarmaken? Hoe kunnen bijvoorbeeld video-analyses een vast onderdeel van de faciliteiten worden. Andere huurders profiteren daar ook van.’

Investeringsbeslissing
Freek Guit vertegenwoordigt een andere belangrijke huurder, de turnvereniging SV Bato: ‘Sinds het begin van deze eeuw zijn we zeer succesvol in het opleiden van talentvolle turnsters naar het hoogste niveau. Het spreekt vanzelf dat we daarvoor over de beste faciliteiten moeten kunnen beschikken. De turnhal liet op dat gebied het nodige te wensen over. Nadat een rapport over de luchtkwaliteit in de spreekwoordelijke la terecht was gekomen, hebben we het probleem aan de betrokken wethouder voorgelegd en van hem de toezegging gekregen dat flink in de verbetering van de faciliteiten zou worden geïnvesteerd. Het onderliggende probleem was namelijk dat het reguliere onderhoudsbudget daarvoor te weinig ruimte bood. Bij de uitvoering van de plannen heeft SRO goed naar de expertise van onze trainers geluisterd. Er is veel verbeterd. Zo komt er een state-of-the-art valkuil, een vaste kuil in plaats van de huidige blokkenkuil. Dat is ook veel beter voor de luchtkwaliteit.’

Lees het artikel verder via:
Het pdf bestand Vastgoedsturing maart 2021 of op de website van Vastgoedsturing.