Afgelopen tien jaar is het aantal uren dat kinderen per week buiten spelen drastisch afgenomen. Dit heeft onder meer geleid tot een stijging van het percentage kinderen met overgewicht, een toename van de bewegingsachterstand en verslechtering van de motorische vaardigheden bij veel kinderen. Spelen wordt gezien als essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van het kind, zowel in fysiek als in mentaal opzicht. Daarnaast blijkt uit recent onderzoek dat 40% van de ouders denkt dat hun kinderen tijdens de intelligente lock-down minder hebben bewogen. Bovendien blijkt dat het ouders aan tijd en energie ontbreekt om hun kinderen tot spel te stimuleren. Tijd voor actie dus!

In Amersfoort is Sportivate aanbieder van veel bewegingsactiviteiten. De Sportivators zijn actief op schoolpleinen en op speelveldjes in de wijken. Zo hebben ze ruime ervaring opgebouwd in het begeleiden van kinderen bij sport- en spelactiviteiten. De buurtsportcoaches van SRO werken op dit gebied al veel samen met Sportivate. Ook zij ondervinden dat kinderen steeds minder buiten spelen. Begin 2020 sloegen ze daarom de handen ineen en werd op 5 juni de overeenkomst getekend om de eerste BuurtSpeelcoach van Nederland aan te stellen.

Jelte Bakker, directeur van Sportivate: “Wij hebben een eigen sterke visie op het spelende kind ontwikkeld. We willen kinderen begeleiden bij hun spel, met als doel dat ze dit vervolgens ook zonder ons kunnen organiseren. Het klinkt heel vanzelfsprekend, maar in de praktijk merken we dat het zelf organiserend vermogen van kinderen op dit gebied echt afneemt. Vaak zijn we als spelleider actief, maar op het moment dat we ophouden, stoppen de kinderen ook. Dat moet veranderen. We vinden dat we de kinderen zelf de ruimte en het vertrouwen moeten geven om met elkaar aan de slag te gaan. We leiden daarom kinderen op tot Junior Sportivators. Dat is nu een heel succesvolle interventie.“

Marjon van Vilsteren, directeur van SRO, vult aan: “Een belangrijk doel van onze buurtsportcoaches is nog altijd om kinderen zoveel mogelijk lid te laten worden van een sportvereniging. Dat doel staat nog steeds overeind, maar we willen dat alle kinderen de beweegnorm halen, dus moet er aanvullend ook buiten gespeeld worden. Met de aanpak van Sportivate zetten we hier samen een grote stap in. En dit is ook het goede moment, want we zien dat na de versoepelingen tijdens de coronacrisis, kinderen stonden te trappelen om buiten te gaan spelen. Dat gevoel gaan we vasthouden. Samen met Sportivate.”

Met de speciale aandacht voor spelen is Amersfoort uniek in Nederland. Dit geldt ook voor de integrale aanpak. Omdat SRO en Sportivate samen goed zijn voor zo’n 250 wekelijkse beweegactiviteiten voor kinderen, sportieve naschoolse opvang en gymlessen op 33 basisscholen, is hun reikwijdte enorm.

Spelen met zovelen
Alle inspanningen moeten gaan uitmonden in een groot evenement: ‘Spelen met Zovelen’. Jelte Bakker schetst zijn ideale dag: “ Verspreid over heel Amersfoort organiseren kinderen hun eigen speelactiviteiten. In parkjes, op speelveldjes of in speeltuinen. Overal wordt gespeeld en georganiseerd door de kinderen zelf. Kinderen die iets willen organiseren kunnen zich aanmelden, zodat andere kinderen weten waar ze terecht kunnen om te gaan spelen. Onze Junior Sportivators krijgen als boodschap mee dat iedereen moet kunnen meedoen. Ook kinderen met een beperking moeten gewoon kunnen aansluiten. We hebben er het volste vertrouwen in dat we op deze manier meer dan 3.000 kinderen op hetzelfde moment kunnen laten spelen. Op de Nationale Buitenspeeldag, woensdag 10 juni, nemen we hier al een voorschot op.”

Meer informatie over de activiteiten van de BuurtSpeelcoach en andere sport- en beweegactiviteiten in Amersfoort is te vinden op www.buurtsportcoach.nl